Køb tøris hos Nippon Gases

Tøris

Nippon Gases tilbyder tøris i koncentrationer, der er højere end 99 %.

Vi udvikler vi de rette kvaliteter til de rette applikationer. Ring til os på telefon 7620 8800, så vi kan hjælpe dig med at bestemme den bedste forsyningsløsning for din virksomhed.

Tøris fremstilles af flydende kuldioxid (CO2). Der dannes tøris-sne, som herefter komprimeres eller ekstruderes til forskellige skiver og/eller pellets.

Egenskaberne ”den store kuldekapacitet” og ”sublimationen” (direkte forgasning uden vand/rester) er med til at give produktet en lang række meget forskelligartede anvendelsesområder. Disse spænder fra anvendelser i levnedsmiddelindustrien over transportsektoren til forskellige tekniske anvendelser.

 Se nedenstående skema, og hent sikkerhedsdatablade for at få mere information om at købe tøris fra Nippon Gases.

Produktnavn Koncentration Sikkerhedsdatablad
Tøris > 99% Tøris
Tøris i fødevarekvalitet > 99% Tøris

Nippon Gases Danmark A/S har af fødevarestyrelsen modtaget en elite smiley for vores tøris. 

Elite_smiley_web.jpg

Se fødevarestyrelsens kontrolrapporter her.

Anvendelser af tøris (fast kuldioxid) efter branche

Sundhedspleje

Tøris anvendes til at sikre kølekæden ved transport af bioprøver over lange afstande og til kryopræservering og opbevaring af blodplader uden anvendelse af mekaniske frysere.

Fødevarer og drikkevarer

Nippon Gases er den eneste tørisproducent i Danmark, der kan levere tøris produceret på et ISO 22000 certificeret produktionsanlæg. Dermed kan vores tøris bruges direkte i produkterne til at sænke/holde temperaturen under og efter produktionen. Lad Nippon Gases hjælpe dig med at bevare friskheden af dine produkter. Tøris anvendes også til tørisblæsning, som er en miljøvenlig afrensningsform uden brug af kemikalier.

Undersøg andre industrier, der anvender tøris.

Laboratorier
Medicin og bioteknologi

Forsyning af tøris: Skiver og piller

Piller

Til applikationer, der kræver mindre former, tilbyder vi tørispiller med høj densitet og en diameter på 3, 9 eller 16 mm.

Skiver

Vi tilbyder tøris i skiver i vægtintervaller mellem 500 g og 2.000 g. Målene på de forskellige typer skiver er:

  • 25x105x125

  • 20x210x125

  • 25x210x125

  • 30x210x125

  • 50x210x125

Ikke sikker på, hvad der er rigtigt for dig?

Nippon Gases kan levere gasser og tøris til de fleste formål – sikkert, pålideligt og omkostningseffektivt. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig med at bestemme den bedste forsyningsløsning for din virksomhed.