Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK

Senest opdateret: 3. juli 2019

Privatlivspolitikken skal beskytte mod misbrug af dine personoplysninger. Behandling af personoplysninger er underlagt GDPR (General Data Protection Regulativ (EU) 2016/679). Dette er en europæisk forordning, der trådte i kraft den 25. maj 2018. Loven beskytter privatlivets fred og sikrer tilstrækkelig kvalitet af personoplysninger. Mere om personlig integritet se www.datatilsynet.dk. Nippon Gases Danmark A/S (herefter benævnt "Nippon Gases") informerer nedenfor om de tiltag, vi har truffet vedrørende privatlivets fred. Vi beskriver, hvordan vi behandler personoplysninger, hvilke formål, retsgrundlaget, hvor længe data gemmes og dine rettigheder.

Nippon Gases er via vores administrerende direktør behandlingsansvarlig for de personoplysninger vi behandler. Vores kontaktoplysninger:

Adresse: 

Nippon Gases Danmark A/S, Røde Banke 120, 7000 Fredericia

Mail: danmark@nippongases.com

Telefon: 76208800

CVR. 64233610

Nippon Gases vil gøre alt for at sikre, at vi håndterer alle personoplysninger i overensstemmelse med GDPR.

Indsamling og brug af personoplysninger

Hvad er en personoplysning? Personoplysninger er alle oplysninger, der direkte eller indirekte sammen med andre oplysninger, kan knyttes til en levende fysisk person. Dette betyder, at vidt forskellige oplysninger som f.eks. navn og kontaktoplysninger, IP-adresser, valgmuligheder og adfærd udgør personoplysninger.

Nippon Gases behandler personoplysninger fra sine kunder, leverandører, samarbejdspartnere og brugere af hjemmesiden i overensstemmelse med GDPR.

De oplysninger, vi håndterer, er information, der er knyttet til dig gennem aftale, samarbejde og interesseafvejning og omfatter eksempelvis navn, telefonnummer, adresse og e-mail. I tilfælde af direkte indsamling af dine personoplysninger, er det valgfrit for dig at oplyse dem. Når en bruger benytter Nippon Gases hjemmeside, indsamles generel information automatisk (ikke ved registrering). Denne information bliver ikke behandlet som personoplysning, medmindre det er angivet nedenfor. Automatisk indsamling af generel information gælder specielt vores netværksservere, der samler følgende oplysninger: Navn på din internetudbyder, de sider du indtaster, når du er på vores sider, din IP-adresse og din browser.

Sådanne oplysninger bruges til at opnå information om trafik på vores sider samt til at kunne kontrollere, at den fungerer tilfredsstillende samt til markedsføringsformål i overensstemmelse med dansk lov og GDPR. Oplysningerne kan også bruges til at fastslå ansvaret for dataforbrydelser mod webstedet.

Al håndtering af personoplysninger sker altid under høje sikkerhedsforanstaltninger.

Nippon Gases stræber efter at beskytte børns integritet. Nippon Gases behandler ikke bevidst personoplysninger fra børn under 16 år.

Formål og retsgrundlag for behandling

For at vores behandling af personoplysninger er lovlig, er det nødvendigt at der foreligger et grundlag for behandlingen, f.eks. at opfylde aftalen med dig, opfylde juridisk forpligtelse, interesseafvejning eller samtykke.

Overholdelse af aftale

Vi behandler personoplysninger for at kunne levere tjenester og produkter til dig, opfylde aftaler og gøre brug af vores rettigheder i henhold til aftalen.
Vores retsgrundlag for dette er opfyldelse af aftaler og juridisk forpligtelse.

Service til vores kunder

Vi behandler personoplysninger for at give kundeservice og distribuere vores produkter til dig på bedst mulig måde.
Vores retsgrundlag for dette er opfyldelsen af aftaler og interesseafvejning.

Markedsføring

Vi behandler data for at tilbyde vores kunder relevante tilbud vedrørende vores produkter og tjenester.
Vores retsgrundlag er legitim interesse.

Overholde forpligtelser i henhold til loven

Vi behandler personoplysninger på grund af tilsagn eller andre lovmæssige forpligtelser som f.eks. regnskabsloven og lægemiddelloven.
Vores retsgrundlag er juridisk forpligtelse.

Overførsel af personoplysninger

Personoplysninger, der indsamles, kan overføres eller videresendes til andre virksomheder, der kontrolleres af eller er tilknyttet Nippon Gases aktiviteter.

Dette gælder personoplysninger som brugeren har afleveret til os via anmodning om levering af informationsmateriale (brochurer mv.) og/eller for at udføre tjenester og/eller markedsføringsaktiviteter (sidstnævnte kræver udtrykkeligt samtykke).

Bortset fra dette bliver personoplysninger ikke videresendt eller delt med andre, medmindre de er underlagt kontraktlige forpligtelser eller med den pågældende persons udtrykkelige samtykke.

Oplysningerne vil blive gemt af vores virksomhed og vores tjenesteudbyder. Dine personoplysninger vil ikke på nogen måde blive gjort tilgængelige for tredjeparter af os eller af nogen, der er engageret af os.

I tilfælde hvor det er nødvendigt for os at tilbyde vores tjenester, deler vi dine personoplysninger med selskaber, der er såkaldte databehandlere for os. En databehandler er et firma, der behandler oplysningerne på vores vegne og i overensstemmelse med vores instruktioner. Når dine personoplysninger deles med en databehandler, sker det kun med det formål, der er i overensstemmelse med det formål, som vi f.eks. har indsamlet oplysningerne til, såsom at opfylde vore forpligtelser. Vi kontrollerer alle databehandlere for at sikre, at de kan yde tilstrækkelige garantier for personoplysningernes sikkerhed og fortrolighed. Vi har skrevet aftaler med vores databehandlere, hvorved de garanterer sikkerheden for de personoplysninger de behandler og de forpligter sig til at overholde vores sikkerhedskrav samt begrænsninger og krav til international overførsel af personoplysninger.

Brugerens rettigheder

Brugere af Nippon Gases hjemmeside samt kunder, leverandører eller partnere kan til enhver tid påberåbe sig deres rettigheder om beskyttelse af personoplysninger i overensstemmelse med GDPR.

Brugere har ret til at vide, hvilke oplysninger der er gemt, formålet og metoder til behandling af oplysningerne. Du kan anmode om, at oplysningerne angives i uidentificeret form eller slettes.

Ret til information og adgang til dine personoplysninger

Du har ret til at anmode om oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Du har ret til at anmode om en kopi af de personoplysninger, vi har gemt om dig.

Ret til berigtigelse

Det er vigtigt, at de oplysninger, vi har om dig, er korrekte. Du har ret til at anmode om korrektion af forkerte oplysninger og tilføje, hvis noget mangler (hvis relevant for formålet).

Ret til at blive slettet

Du har ret til at blive slettet, hvis oplysningerne om dig ikke længere er nødvendige for det formål de blev indsamlet til. Denne ret gælder kun, hvis vi ikke er forpligtet til at gemme oplysningerne. Et eksempel kan være regnskabsloven.

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Hvis vi ikke kan vise, at der er et overbevisende legitimt grund til behandlingen, der vejer tungere end dine grunde, skal behandlingen ophøre.

Du har ret til at inddrage samtykke, hvis behandlingen er baseret på dette retsgrundlag.

Ret til dataportabilitet

De oplysninger, vi har indsamlet om dig gennem aftale og samtykke, har du ret til at anmode om udleveres til dig og bruges i andre systemer. Du har ret til at modtage dine oplysninger i et maskinlæsbart format og til at modtage oplysningerne inden rimelig tid efter at Nippon Gases har modtaget anmodningen.

Ret til at begrænse behandlingen

Du har ret til at kontakte os og anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses. Hvis der stilles spørgsmålstegn ved nøjagtigheden af dine personoplysninger eller retsgrundlaget for behandlingen, kan du anmode om, at behandlingen af dataene begrænses. Du har ret til at protestere mod behandling baseret på Nippon Gases legitime interesser. I en sådan indsigelse er Nippon Gases forpligtet til at begrunde grundlaget for den fortsatte behandling af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid angive, at dine oplysninger ikke må bruges til profilering og markedsføring.

Brug af cookies og anden internetteknologi

Hvad er en cookie og hvad bruger Nippon Gases den til?

En cookie er en lille datafil, der gemmes som en tekstfil på din computer, når du besøger vores hjemmeside. Session cookies gemmes, indtil du lukker browservinduet og benyttes til at øge hastigheden for på-logning og visning af siden. Cookies gemmes og bruges i en kortere eller længere periode, bl.a. for at forbedre din brugeroplevelse og for at registrere Javascript-funktioner.

Nippon Gases kan også bruge tredjeparts cookies (som Google Analytics) til at registrere hvilke typer tjenester vores besøgende er interesserede i og måle trafik på vores websteder.

Kontrol af cookies

Ved indstillinger i din browser kan du styre brugen af cookies ved at blokere eller begrænse deres brug eller ved at modtage oplysninger hver gang en hjemmeside gemmer en cookie. Hvis du blokerer for eller begrænser brugen af cookies, kan dette reducere eller fjerne funktioner, når du indtaster vores hjemmeside. Hvis du vil beholde fordelene ved at acceptere cookies fra webstedet, men ønsker at udelukke cookies fra at blive brugt til markedsføring, kan du tjekke dette ved at bruge annonceindstillinger på Google eller ved at registrere webstedet i Network Advertising Initiative.

Du kan også slette cookies gemt på din computer via browser menuen.

 

Cookie-type Formål
Midlertidig operativ Disse cookies er nødvendige for at give os mulighed for at levere den tjeneste som du anmoder om. Disse cookies giver os mulighed for at genkende, hvilken type bruger du er, og derefter give dig tjenester, der matcher dette. Disse cookies er nødvendige for at give os mulighed for at fungere.
Ydelse/analyse Vi bruger disse cookies til at analysere tilgængeligheden, brugen og ydeevnen af vores hjemmeside. Vi bruger disse oplysninger til at opretholde, drifte og løbende forbedre vores tjenester.
Funktionelle Cookies giver os mulighed for at køre visningsfunktioner inden for vores tjenester i overensstemmelse med de valg, du gør. Cookies betyder, at når du fortsætter, bruger eller vender tilbage til vores hjemmeside, kan vi tilbyde dig vores tjenester.
Målretning/ annoncering Vi bruger cookies til at give dig information/reklame, som kan være nyttigt for dig og dine interessenter. Oplysningerne kan også bruges til frekvensberegninger og hjælpe os med at regulere den annonce, du modtager, og måle dens effektivitet.
Tredjepart Vi kan tillade vores samarbejdspartnere at bruge cookies på vores hjemmeside til de samme formål som nævnt ovenfor. Vi kan også bruge tjenesteudbydere, der handler på vores vegne, til at bruge cookies til ovennævnte formål.

Administrer dine præferencer

De fleste browsere giver dig mulighed for at administrere dine cookiepræferencer. Du kan indstille browseren til at afvise cookies eller slette individuelle cookies. Generelt skal du også kunne håndtere lignende teknologier på samme måde som du administrerer cookies - ved at vælge fra din browser.

Vær opmærksom på, at hvis du vælger at blokere cookies, kan dette svække eller forhindre vores tjenester i at fungere korrekt.

Vi bruger tredjeparts Google Analytics til at spore aktiviteten i forbindelse med vores tjenester. Hvis du ikke vil have oplysninger indsamlet og brugt af Google Analytics, kan du installere et fravalg heraf i din webbrowser. (Tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None)

 

Hvor længe gemmer vi personoplysninger?

Hovedregelen er, at vi gemmer dine personoplysninger, så længe formålet med indsamlingen består. Der foretages regelmæssig sletning af data, som ikke længere er relevant. Vi kan gemme data længere til bestemte formål, når dette kræves af love, regler eller legitim interesse.

Informationssikkerhed

Nippon Gases har vedtaget sikkerhedsforanstaltninger som er fastsat i dansk lovgivning vedrørende  behandling af personoplysninger med elektroniske hjælpemidler. Personoplysninger bør kun behandles så længe, der er strengt nødvendigt for at nå de formål, som dataene blev indsamlet til. Vores sikkerhedsforanstaltninger er underlagt løbende gennemgang i overensstemmelse med den tekniske udvikling.

Datatilsynet er tilsynsmyndighed

Datatilsynet er ansvarlig for at overvåge lovens overholdelse, og den person, der mener, at en virksomhed fejlagtigt håndterer personoplysninger kan indgive klage til Datatilsynet. Nippon Gases skal anmelde sikkerhedsbrud til Datatilsynet og underrette de registrerede. Anmeldelse skal ske senest 72 timer efter Nippon Gases er blevet bekendt med bruddet.

Opdateringer

Vi kan til enhver tid opdatere denne integritetspolitik ved at indsætte opdateret tekst på denne side. Vi viser den seneste opdateringsdato øverst i disse retningslinjer, så du ved, hvornår en ændring sidst er lavet. Af denne grund bør du regelmæssigt kontrollere denne Integritetspolitik for at være opdateret på vores nuværende Integritetspolitik.

Alle ændringer gælder fra den dato de offentliggøres og gælder kun for de oplysninger, der er indsamlet fra dig fra den sidste dag, medmindre andet er angivet.

For spørgsmål, kontakt os på e-mail: danmark@nippongases.com