Sikkerhedsdatablade

Sikkerhedsdatablade

Sikkerhedsdatablade giver dig som bruger vigtig information således at vores produkter kan håndteres på en forsvarlig måde.

Sikkerhedsdatablade er et supplement til den mærkning, som allerede findes på emballagen/gasflasken. I en evt. uheldssituation som brand, udslip etc. er det vigtigt, at brugeren er bekendt med hvilke farer produktet indebærer og tager de nødvendige forholdsregler.

Vi opfordrer vores kunder og andre til at hente denne information for at varetage en sikker brug af vores produkter.

Søg sikkerhetsdatablade her