Oplossingen voor de farmaceutische en biotechnologische industrie

Industriële en hoogzuivere gassen, gasmengsels en procespecifieke oplossingen voor (bio-) farmaceutische industrie

De gassen die we gebruiken
Onze werknemers staan ter uwer beschikking voor meer informatie. Onze zuurstof, stikstof, argon, koolstofdioxide en waterstof voldoen aan de strengste kwaliteitsnorm. Het toepassingsgebied van al deze gassen gaat heel wat verder dan wat er op deze website allemaal vermeld wordt. Neem daarom zeker contact met ons op en laten we samen een procesconforme oplossing vinden in lijn met de geldende internationale- en lokale regelgeving.
Koolstofdioxide voor de farmaceutische en biotechnologische industrie
Nippon Gases biedt vloeibare en gasvormige koolstofdioxide aan.
Heeft u nog vragen?
Bij Nippon Gases worden we niet voor niets "The Gas Professionals" genoemd. Het is omdat we in staat zijn om al uw twijfels en problemen op te lossen.