Compliance

Een deel van onze cultuur

Compliance Excellence

We zijn ervan overtuigd dat we 'Compliance Excellence' kunnen bereiken door onszelf permanent bij te scholen en erop toe te zien dat alles werknemers onze Gedragscode in acht nemen. Die Gedragscode beschrijft immers onze belangrijkste waarden en principes.

We moedigen acties, die tegemoetkomen aan de verwachtingen van onze klanten en de samenleving in het algemeen, aan.

 

Compliance Commitment Week
We beschermen onszelf om onze klanten te beschermen.

Ontdek het evenement dat onze Compliance-cultuur zal versterken: Compliance Commitment Week.

 

Lees er alles over in dit exclusieve interview.

Ethiek

Nippon Gases, als onderneming, en elke werknemer, als individu, streven ernaar om bij alle bedrijfsactiviteiten ethisch te handelen.

Al onze activiteiten moeten op een ethische en transparante wijze voldoen aan de wettelijke voorschriften.

Mensenrechten

 

Respect voor de mensenrechten is fundamenteel.

 

We streven ernaar om zaken te doen met partners (klanten, leveranciers en aannemers) die hetzelfde respect voor mensenrechten hebben als wij.

 

Download ons beleid.

Gelijke kansen

Nippon Gases doet er alles aan om gelijke kansen en een gelijke behandeling van mannen en vrouwen te bevorderen. 

 

We strijden tegen seksuele intimidatie en intimidatie op grond van gender en werken toe naar de integratie van en toegankelijkheid voor personen met een handicap binnen de volledige onderneming. 

 

We hebben beleidslijnen opgesteld tegen elke vorm van discriminatie en, voor zover van toepassing, voor diversiteitsbeheer.