Compliance

Een deel van onze cultuur

Uitmuntendheid in Compliance

We zijn ervan overtuigd dat we uitmuntendheid in Compliance kunnen bereiken door onszelf permanent bij te scholen en erop toe te zien dat alles werknemers onze Gedragscode in acht nemen. Die Gedragscode beschrijft immers onze belangrijkste waarden en principes.

We moedigen acties, die tegemoetkomen aan de verwachtingen van onze klanten en de samenleving in het algemeen, aan.

 

Onze Gedragscode
De Gedragscode bepaalt het engagement van de Directors, Managers en werknemers van Nippon Gases op het vlak van compliance.
Het beschrijft eveneens onze Compliance cultuur ten opzichte van onze zakelijke partners en stakeholders en wat het betekent om een goede buur te zijn voor de samenleving.
Ethics

 

Nippon Gases, as a company, and each employee, manager and director as individuals strive to be ethical in all business endeavours.

 

All our activities are reviewed to ensure compliance with legal requirements in an ethical and transparent manner.

Mensenrechten

 

Het is voor ons uitermate belangrijk dat we de mensenrechten respecteren.

We streven ernaar om alleen zaken te doen met partners – klanten, leveranciers en aannemers – die evenveel belang hechten aan mensenrechten als wij.

Equality of opportunity

 

We have adopted measures to promote equal opportunity and impartial treatment of men and women.

 

We combat sexual and gender harassment, and the Company-wide incorporation and accessibility of persons with disabilities.

 

We have policies against all forms of discrimination, and, as applicable, diversity management.

 

Toekomstige evenementen