Duurzaamheid

Nippon Gases kan rekenen op een uiterst ervaren team dat meewerkt aan de duurzame groei van de Europese industrie.

Nippon Gases spitst zich, tijdens onze dagelijkse activiteiten, toe op duurzaamheid.

Het is ons streven om maatschappelijke waarde te creëren met innovatieve gasoplossingen die de industriële productiviteit verhogen, het menselijk welzijn verbeteren en bijdragen aan een meer duurzame toekomst.

Bijdragen aan een meer duurzame toekomst.
Tijdens onze dagelijkse activiteiten, zijn we erg begaan met duurzaamheid en de toepassing van de KAITEKI-filosofie.

KAITEKI staat voor “het duurzame welzijn van de mens, de samenleving en onze planeet Aarde”.

 

Onze prioriteiten

 

Onze inspanningen op het vlak van duurzaamheid, en dan in het bijzonder rond de klimaatcrisis en de opwarming van de aarde, komen steeds nadrukkelijker naar voren in onze activiteiten.

 

Eén van onze prioriteiten bestaat erin de impact van onze activiteiten, producten en diensten op het milieu tot een minimum te beperken en erop toe te zien dat de hulpbronnen efficiënt gebruikt worden en onze klanten geholpen worden om hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.

Overgang naar een koolstofneutrale economie

 

De ‘zuinige’ aanpak van Nippon Gases helpt onze klanten om minder te verspillen, materialen te hergebruiken en de productiviteit te verhogen.

 

Onze diensten, apparatuur en innovatieve oplossingen geven hen de kans om hun processen te verbeteren en zo de stap te zetten naar een koolstofneutrale economie zonder de productiekosten te laten toenemen.

Reduceren van onze koolstofvoetafdruk
We optimaliseren het transport van onze goederen door het aantal afgelegde kilometers per ton vervoerd product te reduceren en over te stappen van diesel op alternatieve brandstoffen. We willen de opwarming van de aarde tegengaan door het energieverbruik in gasproductiefaciliteiten te optimaliseren.
Maatschappelijk engagement
De werknemers van Nippon Gases zetten zich volop in voor de samenleving.
Gedurende het jaar worden er tal van projecten op poten gezet waar werknemers rechtstreeks hun steentje kunnen bijdragen of geld kunnen inzamelen voor non-profitorganisaties uit diverse sectoren, zoals onderwijs, diversiteit, maatschappelijke ondersteuning, gezondheid en welzijn en het milieu.
+500
deelnemers
64
initiatieven
81,539€
gedoneerd
Samen groeien

 

We betrekken onze klanten, werknemers, aandeelhouders en gemeenschappen zodat we leren hoe we elkaar kunnen helpen en samen kunnen groeien.

 

Tijdens bijeenkomsten, presentaties en de voortdurende dialoog met stakeholders doorheen het jaar krijgen we de kans om samen te werken en waarde te creëren en tegelijkertijd innovatieve en duurzame oplossingen uit te werken voor onze klanten.

Samen zijn we de ‘Gas Professionals’ en we hebben allemaal hetzelfde doel: het leven beter maken met behulp van gastechnologie.

Toekomstige evenementen