Veiligheid

Onze belangrijkste prioriteit.

Bij Nippon Gases is veiligheid één van onze centrale principes

Wij zijn ervan overtuigd dat we op het gebied van veiligheid pas kunnen uitblinken door hard te werken en opleidingen te volgen. Aangezien we op zoek gaan naar risicofactoren en risicogedrag en al onze werknemers onze veiligheidsprincipes in acht nemen, kunnen we de veiligheid voortdurend verbeteren.

Onze veiligheidsprincipes

 

1
Ongevallen en verwondingen zijn vermijdbaar.
2
Veiligheid is de verantwoordelijkheid van het lijnmanagement.
3
Elke werknemer is verantwoordelijk voor zijn/haar veiligheid.
4
Elke werknemer is verplicht om een opdracht te stoppen of te weigeren als deze niet veilig is of niet veilig uitgevoerd kan worden.
5
Inspanningen op vlak van veiligheid leveren resultaat op.
6
Veiligheid is een voorwaarde voor tewerkstelling.
Het hoofddoel van Nippon Gases
Veiligheid zit verankerd in onze cultuur en komt tot uiting in onze visie, onze missie, onze principes en kernwaarden.
We streven ernaar om bij al onze activiteiten ter wereld het aantal ongevallen en letsels tot nul te herleiden door jaar na jaar de veiligheid verder te verbeteren.
Van ontwerp tot ontwikkeling

We ontwerpen en ontwikkelen producten die veilig kunnen worden geproduceerd, vervoerd, gebruikt en weggeworpen of gerecycled zonder dat ze daarbij onaanvaardbare risico’s creëren voor de mens of het milieu.

Blijven verbeteren

We werken voortdurend aan onze veiligheidsaanpak en de bijbehorende verslaglegging over ons doel om ongevallen, letsels, schade aan personen en milieuschade volledig te voorkomen aan de hand van onze processen, producten en diensten.

Operationele discipline

Veiligheid heeft de hoogste prioriteit in onze onderneming. Al onze inspanningen maken de werking van onze fabrieken veiliger waardoor we veilige producten kunnen verstrekken aan onze klanten en een goede buur kunnen zijn in de plaatselijke gemeenschap.

Elke medewerker doet elke taak op de juiste manier - elke dag, elke keer.
Toekomstige evenementen
Samenwerkingen