Nippon Gases Europe publiceert haar Duurzaamheidsverslag 2022

13/07/2022
Persbericht
Madrid, juli 2022
Nippon Gases Europe publiceert haar Duurzaamheidsverslag voor het boekjaar eindigend in maart 2022

Nippon Gases, de Europese tak van Nippon Sanso Holdings Corporation, uw strategische partner voor industriële en medische gassen, heeft haar Duurzaamheidsverslag gepubliceerd voor het boekjaar dat eindigt in maart 2022. Het rapport, geverifieerd door Ernst & Young, schetst de impact die ons bedrijf en onze oplossingen hebben op het milieu en de gemeenschappen waarin wij actief zijn, volgens de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties als blauwdruk om een betere en duurzamere toekomst voor iedereen te bereiken. Het verslag is opgesteld volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI).

Ons bedrijf voelt nog steeds de gevolgen van de wereldwijde pandemie en begeeft zich in een onzeker sociaaleconomisch klimaat, maar heeft de meeste van onze doelstellingen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur overtroffen. Het gaat daarbij om de drie gebieden die samenhangen met onze filosofie 'Proactief, Innovatief & Collaboratief', pijlers van de strategie en het doel achter onze duurzaamheidsagenda: Het leven beter maken door middel van gastechnologie.

In lijn met de initiatieven uit het vorige boekjaar hebben we ons nieuwe Duurzaamheids Mid-Term Plan FYE2022-2026 gelanceerd, waarin, via onze deelname aan derde partijen zoals Ecovadis, Responsible Care en de UN Global Compact, onze duurzaamheidsinitiatieven worden geëvalueerd door onafhankelijke organisaties. "2022 is een periode geweest waarin ons bedrijf zijn waarde heeft bewezen, door sterk terug te komen van het voorgaande jaar" zei Eduardo Gil, President van Nippon Gases.

"Voldoen aan de behoeften van het heden zonder de toekomst in gevaar te brengen, is onze belangrijkste focus. In ons Duurzaamheidsverslag vindt u onze doelstellingen en mijlpalen om de opwarming van de aarde te voorkomen, de lucht- en waterkwaliteit te verbeteren, afval te verminderen en, kortom, de ecologische voetafdruk te minimaliseren. Niet alleen van ons bedrijf, maar ook van onze klanten en leveranciers."

Het vandaag gepubliceerde rapport deelt de voortdurende inzet en vooruitgang op onze aandachtsgebieden voor duurzaamheid, waaronder optimalisering van hulpbronnen, energie-efficiëntie, watergebruik, afvalbeheer, vermindering van broeikasgasemissies (gevalideerd en geverifieerd door een geaccrediteerde consultant) en duurzame technologieoplossingen voor klanten. De inhoud is in overeenstemming met de eisen van de richtlijnen rond duurzaamheidsverslaglegging.

In het Duurzaamheidsverslag benadrukken wij opnieuw onze inzet voor veiligheid - prioriteit nummer één in ons bedrijf - naleving en ethisch gedrag, diversiteit, talentbeheer en maatschappelijke betrokkenheid. Deze niet-financiële doelstellingen en maatregelen zijn kernelementen van de geïntegreerde duurzaamheidsstrategie van Nippon Gases.

Ten slotte, gezien de economische moeilijkheden in Europa, nog verergerd door de oorlog in Oekraïne, blijven we samenwerken met gouvernementele en niet-gouvernementele humanitaire initiatieven om het lijden van miljoenen mensen te helpen verlichten. Want bij Nippon Gases "hebben we een duurzamere toekomst voor ogen voor iedereen, in alle opzichten".

 

Voor meer informatie over de duurzaamheidsvisie en -doelstellingen van Nippon Gases op lange termijn en om het volledige rapport te bekijken, kunt u terecht op nippongases.com/sustainability-report.