NSHD en Nippon Gases hebben het UN Global Compact ondertekend

25/02/2022
Madrid, februari 2022
Persbericht
Nippon Sanso Holdings Corporation en Nippon Gases ondertekenen het UN Global Compact, een vrijwillige inspanning om bij te dragen aan een duurzamere samenleving.

UNGC

In het kader van ons streven naar duurzaamheid zijn Nippon Sanso Holdings Corporation (hierna "NSHD") - onze in Japan gevestigde moedermaatschappij - en Nippon Gases toegetreden tot het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties (hierna "UNGC").

 

Zowel de wereldwijde groep als haar Europese onderneming hebben zich in januari 2022 als lid laten registreren, op welk moment NSHD zich ook aansloot bij het Global Compact Network Japan.

 

1. Wat is UN Global Compact?

UNGC is een vrijwillige inspanning van bedrijven en organisaties om te handelen als goede leden van de samenleving en deel te nemen aan de totstandbrenging van een wereldwijd kader voor duurzame groei door verantwoordelijk en creatief leiderschap te tonen. Bedrijven en organisaties die de UNGC hebben ondertekend, moeten bij het ontwikkelen van hun bedrijfsstrategieën en -activiteiten tien principes naleven en in praktijk brengen die betrekking hebben op de vier gebieden: mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie.

Door de UNGC te ondertekenen, geven wij duidelijk uiting aan ons bedrijfsstandpunt en zullen wij initiatieven blijven bevorderen om bij te dragen aan een duurzame samenleving op basis van onze Groepsvisie: "Wij streven ernaar maatschappelijke waarde te creëren door middel van innovatieve gasoplossingen die de industriële productiviteit verhogen, het menselijk welzijn verbeteren en bijdragen aan een duurzamere toekomst".

 

2. De vier gebieden en de tien principes van het UN Global Compact

Gebied

Principes

Mensenrechten

Ondernemingen moeten

Principe 1. De bescherming van de internationaal afgekondigde mensenrechten steunen en eerbiedigen;

Principe 2. Ervoor zorgen dat zij niet medeplichtig zijn aan schendingen van de mensenrechten..

Arbeid

Ondernemingen moeten

Principe 3. Vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen handhaven;

Principe 4. Alle vormen van dwangarbeid en verplichte arbeid bannen;

Principe 5. Kinderarbeid daadwerkelijk afschaffen;

Principe 6. Discriminatie in arbeid en beroep afschaffen.

Milieu

Ondernemingen moeten

Principe 7. Een op het voorzorgsbeginsel gebaseerde aanpak van milieu-uitdagingen ondersteunen;

Principe 8. Initiatieven nemen ter bevordering van een grotere milieuverantwoordelijkheid;

Principe 9. de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën stimuleren.

Anticorruptie

Ondernemingen moeten

Principle 10. Corruptie in al haar vormen, met inbegrip van afpersing en omkoping bestrijden.

 

Als deelnemer aan het initiatief moedigen wij u aan ons profiel op de UN Global Compact-website te bezoeken.

 

Ga voor meer informatie over onze lange termijn inzet op vlak van duurzaamheid naar nippongases.com/be-nl of download ons duurzaamheidsverslag op nippongases.com/sustainability-report.

 

Voor meer informatie over Nippon Sanso Holdings Corporation, ga naar nipponsanso-hd.co.jp