3DPro® Gasslang

Säkerställer att ren gas tillförs 3D-skrivaren

Upprätthåll gaskvaliteten hela vägen till 3D-skrivaren

Det är viktigt att bibehålla gaskvaliteten hela vägen fram till skrivaren.

3D-skrivare är vanligtvis anslutna till gasdistributionssystemet med hjälp av flexibla PTFE-slangar. Det är ett poröst material och därför förorenas gasen av luft och fukt.

3,9
nm/s
Partikeltapp med flexibel slang
3%
Defekta produkter med Nippon Gases gasslang
4
kg
Vikten på Nippon Gases gasslang
Varje enskilt material kräver en specifik skyddsgas
Påverkan av gaser i tillverkningsprocessen för 3D-utskrift

Det finns olika typer av 3D-processer: PBF, EBM, DED, FDM och WAAM. Processerna är lämpliga att använda för olika metaller. Komponenter kan skrivas ut i många olika typer av material, men det är främst ädla material som titan som är lämpliga ur ett lönsamhetsperspektiv.

Gemensamt för alla dessa olika metoder är att produkten måste skyddas från oxidation under produktionsprocessen.
För att bevara kvaliteten är det därför viktigt att använda gas av hög kvalitet.

 

 

3DPro® Gasslang
Mängden luftföroreningar som kommer från diffusion genom gasslangen är proportionell mot slangens längd.
Om slangens längd fördubblas, fördubblas mängden föroreningar. Slangens material avgör hur mycket föroreningar som tränger in och förorenar gasen.

3DPro flexibel slang har ett skydd i tre lager. Skikten kombinerar diffusionstäthet med hållbarhet, styrka och värmebeständighet.
Har du fler frågor?
På Nippon Gases kallas vi ”The Gas Professionals” av en anledning, och det är för att vi har lösningar till allt.