Dykning 

Gasleverantör för offshore-dykining

Dykning

Vi arbetar enligt de mest rigorösa säkerhetsföreskrifterna. Vår främsta prioritet är noggrannheten och renheten hos de gaser vi tillhandahåller för dykning.

Gaser vi använder
Nippon Gases Offshore levererar ett brett utbud av dykgaser till offshore-dykentreprenörer. Alla gaser vi tillhandahåller analyseras och certifieras i överensstämmelse med internationell standard BSEN 12021:2014.

Vi förser den internationella olje-, gas- och energiindustrin med följande gaser: