Teknisk service

Vi är totalleverantör av gasinstallationer

Vi installerar nyckelfärdiga gasanläggningar
inom alla industrier. 

 

Nippon Gases har flera kvalificerade servicetekniker i Norden och som producent och leverantör av industrigaser har vi en unik kompetens vad gäller krav på installationer för att säkerställa nödvändiga kvalitets-, säkerhets- och miljökrav. Vi erbjuder våra kunder underhållsavtal med kontinuerlig service som alltid ser till så att ditt gassystem är tillförlitligt. Vår service innefattar även felsökning, mindre installationer och mycket mer. 

 

 

 

Unik kompetens
Våra medarbetare har specialistkompetens inom lagar, förordningar och branschstandarder som säkerställer att du som ägare och användare av en gasanläggning verkar inom lagstiftningen.
 

Våra nyckelfärdiga installationer ger dig:

- Fullvärdig installation enligt krav

- Besiktning av konstruktion

- Kontroll av produktionsflöde

- Tryckkontroll av
   rörledningsinstallationer

- Dokumentation och teknisk utbildning

 

Vårt arbete är ett resultat av Nippon Gases långa erfarenhet av installationer

Tankinstallationer
Installationer av tankar för gasblandning på plats
Nippon Gases kan tillgodose specifika önskemål om att tillverka installationer för blandningar på plats genom att utforma och konstruera specifika gasblandare, inklusive fjärrstyrning.
Nippon Gases har specialcylindrar med gasblandningar för resonatorer som har extremt låg partikelhalt. Detta minskar underhållskostnaden avsevärt.

Installation av hanteringssytem för gas

Installationen utförs av våra erfarna och skickliga medarbetare som med hjälp av avancerade system bearbetar varje enskild komponent med precision.

 

Distributionssystem för gas
När gas ska levereras till ett laserskärsystem är det viktigt att känna till vätskedynamiken. I själva verket är detta väsentligt för att kunna garantera höga flödeshastigheter
vid högt tryck utan att maskinen påverkas av tryckförändringar.
Kontrollpanel
Nippon Gases gjort det möjligt för oss att utforma specifik utrustning för gashantering.
Har du fler frågor?
På Nippon Gases kallas vi ”The Gas Professionals” av en anledning, och det är för att vi har lösningar till allt.