Andra tjänster
Säkerhetsdatablad


Säkerhetsdatabladen ger dig som användare viktig information om produkten så att du hanterar och lagrar den på ett korrekt sätt.Säkerhetsdatabladen är ett kompliment till den märkning som finns på emballaget/gasflaskan. Vid en eventuell olycka så som brand, utsläpp etc. är det viktigt att du som användare vet vilka faror produkten har och vidtar nödvändiga åtgärder.
Vi uppmanar våra kunder att ladda ner säkerhetsdatabladen för de produkter som hanteras för att ivarata en säker användning.

Du kan söka på produktnamn, artikelnummer/SDS nr eller användningsområde

Besökssida
Kundportal
Upptäck kundportalen. Du kan använda våra tjänster dygnet runt.
Åtkomst till mitt konto
Jag är inte registrerad än
Här kan du bland annat....
Kontrollera/ladda ner mina följesedlar
Lägg en order
Kontrollera/ladda ner mina fakturor
Ladda ner guiden