Gas och utrustning för additiv
tillverkningsindustri

Specialprodukter för additiv tillverkning.

Kontroll av syre- och fukt
Eftersom 3D-utskrift sker genom uppbyggnad av många lager kommer oxider som bildas under processen att ingå i slutprodukten.
Låga nivåer av syre och fukt i 3D-utskriftsprocessen och i det pulver som används är avgörande för att undvika oxidation och uppnå god produktkvalitet. Nippon Gases har därför inkluderat utrustning i sin produktportfölj som hjälper till att undvika syre och fukt och därmed uppnå god kvalitet.
Har du fler frågor?
På Nippon Gases kallas vi ”The Gas Professionals” av en anledning, och det är för att vi har lösningar till allt.
N2 for AM
He for AM
Sanarc H3 for AM