3DPro® Link

Utrustning för 3D-utskrift

Kompetent och professionell kundservice

3D-utskrift har utvecklats under de senaste åren, tack vare framsteg inom fiberteknik och större precision i laserstrålen. 3D-utskrift är en komplex och repeterbar process och det saknas för närvarande standarder på detta område för att standardisera kvalitetskriterier.

30
År
med denna teknologi
50
Variabler
att administrera
6
Timmar
minimum för ett jobb
Vi har mer än hundra års erfarenhet av olika produktionsprocesser. Detta kan vi utnyttja vid additiv tillverkning.

Föroreningars påverkan
vid 3D-utskrift


Det finns olika typer av 3D-utskriftsprocesser: PBF, EBM, DED, FDM och WAAM.

Komponenter kan skrivas ut i många typer av metaller, men det är främst ädelmetaller som titan som är lämpliga utifrån en lönsamhetsbedömning.

Gemensamt för alla dessa metoder är att de måste skyddas från luft under tryck- och värmebehandlingsfasen.

För att bevara metallpulvrets lämplighet för print och undvika fuktabsorption och hydroxidbildning är det viktigt att förvara det i en inert atmosfär.

När det gäller 3D-utskrift är syre och luftfuktighet avgörande
Det är allmänt erkänt att syre är en förorening som måste reduceras under hela 3D-utskriftsprocessen och i efterbearbetningen.
Det är välkänt att syreföroreningar är oönskade i processer vid 3D-utskrift och måste kontrolleras, men det är mindre känt att fukt också är mycket negativt. Fukt ger upphov till syre och väte i processen och kan försämra slutproduktens kvalitet. Syre och fukt måste därför begränsas så mycket som möjligt vid lagring av pulver och i själva utskriftsprocessen.
Huvudsyftet med 3DPro® Link är att hjälpa till att kontrollera de variabler som används i processen.

 

3DPro® Link hjälper till att hantera processen för additiv tillverkning

3DPro® Link hjälper till att övervaka den additiva tillverkningsprocessen


Den insamlade informationen registreras under hela processen. Detta ger en kontinuerlig och noggrant övervakad process, så att vi kan kontrollera eventuella förändringar och oegentligheter som kan uppstå i realtid. Tack vare 3DPro Link kan vi ingripa snabbt och eliminera fel.

I slutet av cykeln kan systemet också jämföra registreringar med alla data som tillhandahålls av maskinen. Detta möjliggör en fullständig analys av processen och utvecklingen av referensstandarder för processen.

 

Har du fler frågor?
På Nippon Gases kallas vi ”The Gas Professionals” av en anledning, och det är för att vi har lösningar till allt.