Green+ gaser utan CO2-fotavtryck

Green+ från Nippon Gases

Green+ gaser har samma höga kvalitet utan CO2-fotavtryck

Vi vet att hållbarhet är lika viktigt för våra kunder som det är för oss. Det är därför vi nu lanserar Green+ gaser med noll koldioxidavtryck. Alla Green+ gaser är certifierade och producerade med förnybar energi och levereras med koldioxidneutrala transporter.

Green+ bidrar på ett positivt sätt till ditt hållbarhetsarbete

 

 
Green+ är hållbara gaser med noll CO2-fotavtryck. Green+ består för närvarande av flytande syre, kväve, argon och koldioxid.

För att producera gaserna använder vi en förnybar energikälla som backas upp av ursprungsgarantier* och inkluderar ett utsläppscertifikat.

Vi erbjuder transport av våra produkter med lägsta möjliga koldioxidavtryck. Det innebär att vi använder biobränsle när det är möjligt och på annat sätt kompenserar för den dieselförbrukning som är förknippad med leveransen av Green+-gaser. De återstående CO2-utsläppen klimatkompenseras genom vårt samarbete med Trefadder, som erbjuder företag klimatkompensation av återstående utsläpp genom säker CO2-avskiljning från norska klimatskogar.

Kontakta oss om du vill ha mer information om gröna certifikat och kompensationsprogrammet för klimatvänliga transporter.

*GO eller PPA
Gör ett mer miljövänligt val med Green+
Carbon footprint icon earth

Minskat CO2-utsläpp
Din gas utan CO2-avtryck

reneable energy icon circle

Producerad med
förnybar energi

Certifierad grön produktionsprocess

Productivity icon graph

Bibehåll hög
produktivitet

Samma kvalitet
Noll utsläpp

Competetiv icon star

Bli mer konkurrenskraftig
Uppnå dina mål för hållbar utveckling

Certifiering av Green+ 
Nippon Gases utfärdar ett certifikat till Green+-kunder som dokumenterar minskade utsläpp. Detta kan användas i ditt eget klimatkonto för att se till att du är ett steg närmare ditt mål att bli koldioxidneutral.
Koldioxidavtrycket från produktionen av produkterna beräknas och verifieras av vår externa revisionspartner, baserat på EIGA*-dokument 167/20 - Metodik för att fastställa en produkts koldioxidavtryck. Baserat på detta fastställs kundens koldioxidavtryck per ton Green+-produkt, så att vi kan säkerställa tillräckliga inköp av ursprungsgarantier, biobränslen och eventuella koldioxidkompensationer, som verifieras av vår revisionspartner i slutet av året.

*European Industrial Gases Association
100 ton Green+ flytande oxygen motsvarar följande miljöbesparingar

5.3 kWh

användning av el
i hemmet inom loppet av ett år

117.153 

km körda av en
genomsnittlig stor personbil

480 stk

10 år gamla träd
Våra processer
Produktion av Green+Förnybara källor i produktionen av Green+

För att producera Green+ använder vi antingen ren luft eller återvunnen CO2 från biogena* källor. Gaserna som kondenseras, och den el som används kommer i princip från svensk vattenkraft, som definieras som förnybar. Men vi vet också att el importeras från andra länder, så för att säkerställa att gasen är så koldioxidneutral som möjligt köper vi ursprungsgarantier.

Det garanterar att den energi som används i produktionen kommer från en förnybar energikälla. Vi gör detta för att minimera koldioxidavtrycket för oss och våra kunder.


*För CO2 säljer vi också en klimatkompenserad produkt som inte är biogen, eftersom utbudet av biogena produkter för närvarande är begränsat.

 

 

 

 

 

 


Transport av Green+Transport med minsta möjliga CO2-avtryck.

Det innebär att vi kan använda biobränsle när det är möjligt och på annat sätt kompensera för den dieselförbrukning som är förknippad med leveransen av Green+-gaser. De återstående CO2-utsläppen klimatkompenseras genom vårt samarbete med Trefadder, som erbjuder företag klimatkompensation av återstående utsläpp genom säker CO2-fångst från norska klimatskogar.

Generellt sett kommer vi alltid att fokusera på förbättringsåtgärder som leder till effektivare transporter och lägre utsläpp.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information om gröna certifikat och kompensationsprogrammet för klimatvänliga transporter.
Vi arbetar för en hållbar framtid
Vi arbetar dagligen med vår vision att bidra till en mer hållbar framtid. Green+ är en del av vårt arbete med att bekämpa klimatförändringarna. Om du vill veta mer om vår hållbarhetsstrategi kan du ta en titt på vår interaktiva rapport.
Hållbarhetsrapport