Efterlevnad

är en del av vår kultur

Principer för efterlevnad

Vi tror att efterlevnad av lagar och regler uppnås genom att våra anställda kontinuerligt utbildas och alltid följer våra etiska riktlinjer (code of conduct). De sammanfattar våra grundläggande efterlevnadsvärden och principer.

Främja medvetna handlingar utformade för att motsvara kundernas och samhällets förväntningar.
Compliance Commitment Week
Vi skyddar oss själva för att skydda våra kunder.
Upptäck evenemanget som ytterligare förstärker vår efterlevnadskultur: Compliance Commitment Week.

Läs alla detaljer i en exklusiv intervju här.

Etik

Nippon Gases som företag och varje enskild anställd, chef och ledare strävar efter att bolagets verksamhet alltid ska vara etisk.

 

Alla våra aktiviteter granskas för att säkerställa att lagstadgade krav efterlevs på ett etiskt och transparent sätt.

 
Mänskliga rättigheter

 

Vi anser att respekten för de mänskliga rättigheterna är grundläggande.

 

Vi strävar efter att göra affärer med samarbetspartner – kunder, leverantörer
och entreprenörer – som delar vårt
engagemang för mänskliga rättigheter.
 

Lika möjligheter

Vi har antagit åtgärder för att främja lika möjligheter och opartisk behandling av män och kvinnor.

 

Vi bekämpar alla varianter av trakasserier. Vår  öppenhet  och  inkludering av personer med funktionsvariationer omfattar hela företaget . 

 

Våra etiska riktlinjer bemöter alla former av diskriminering och innehåller även riktlinjer för mångfaldshantering.