Innovation

Proaktivitet. Innovation. Samarbete.

Vår innovationsanda återspeglas i all vår verksamhet

Vi uppmuntrar innovativa samarbeten för att göra livet bättre genom våra tekniska lösningar och gaser. Forskning, utveckling och digitalisering gör det möjligt för oss att förbättra våra tjänster och kunderfarenheter, samt snabbar på övergången till en industri med låga koldioxidutsläpp.

Digitalisering – en grund för innovation.

Skräddarsydda tjänster för våra kunder

Vår målsättning är att alltid vara innovativa och ständigt förbättra vårt erbjudande i de branscher vi verkar inom.

 

Vi  verkar nära våra kunder genom innovativt tänkande och tar fram lösningar på deras mest akuta operativa utmaningar.

 

Vår proffskunskap rörande gasanläggningar gör att vi bättre kan förstå våra kunders system och erbjuda dem en tjänst som är anpassad till deras faktiska behov.

 
 
 
 
Digitalisering för en bättre kundupplevelse

 

Exact, vårt innovativa spårbarhetssystem.

 

Vi strävar kontinuerligt efter att tillhandahålla innovativa lösningar för våra kunder. Vårt trackingsystem Exact har förenklat översikten på emballagesaldo och varurörelser. Vår kundportal ger dessutom våra kunder tillgång till sina tidigare inköp och kan enkelt beställa nya produkter.

Förutser ny tillverkningsindustriteknik

Vi arbetar med flera olika applikationsteknologier.

 

Vi har exempelvis utvecklat en integrerad  applikation som matchar 3D-teknikens snabba utveckling:  3DPro® line.

 
 
 
Utvecklas tillsammans

 

Våra totallösningar underlättar  olika branschers utveckling.

 

Våra applikationer för avloppsvattenrening -samt lösningar för livsmedelskonservering, har lett till förbättrade processer i dessa branscher.

Låga koldioxidutsläpp
Innovation är mycket viktigt för en hållbar utveckling.
Vi har även ökat våra innovations-insatser för att kontinuerligt utveckla ny teknik som har en positiv och omedelbar inverkan på vår nuvarande och framtida värld. Vi arbetar mot en industri med låga koldioxidutsläpp.
SansoScan®                                 

Ett system som möjliggör för bättre glasproduktion, erbjuder vår termokemiska regenereringsprocess
en kreativ och miljöeffektiv lösning som minskar koldioxidutsläppen.

Förbränningslösningar med oxidbränsle

Våra lösningar som HOB (Hot Oxygen Burner) och Scopejet Burner har
hjälpt kunder med stor energi-konsumtion att minska förbrukningen av fossila bränslen i sin produktions-process.

Termokemisk regenereringsprocess

För andra branscher, exempelvis hantering av aluminiumsmältugnar, minskar bränsleförbrukningen, minimerar utsläppen och förbättrar produktionen.

FoU och teknik
Tack vare vår innovativa anda integrerar vi Nippon Sanso Holdings innovativa ingenjörsfunktioner och stödjer deras forskning om tillämpningarna av vår unika gasteknologier inom olika områden.

Vår världsteknologi som växtproducenter

Taiyo Nippon Sanso Corporation (TNSC), ett operativt bolag inom Nippon Sanso Holdings Group, har nyligen lagt till en enhet för generering av kryogent kväve av standardtyp, "GNS3000" till sitt sortiment. En helt standardiserad enhet med flexibilitet och en standarddesign som gör det möjligt att uppnå ultrakorta leveranstider.