Vattenrening

Avancerad teknologi för behandling av vatten.

Gaser vi använder
Industrigaser för vatten- och avloppsrening är syrgas för biologisk behandling, koldioxid för pH-justering, ozon för kemisk oxidation och kvävgas för inertering.
Oxygen
Ozone for Water
CO2 for Water
Har du fler frågor
På Nippon Gases kallas vi ”The Gas Professionals” av en anledning, och det är för att vi har lösningar till allt.