Rening av avloppsvatten med syrgas

Biologisk oxidation

Biologisk oxidation

Det är en idealisk lösning för att effektivisera reningen av avloppsvatten. Den kan anpassas till både aktivt slam och MBBR-tankar (Moving Bed Biofilm Reactor) för att öka syresättningen i tanken och minska lukt.

90%
Genomsnittlig syreupplösningsgrad
jämfört med 34-35 % i vanliga luftsystem
-50%
Minskad energiförbrukning
7,5 till 8,5 kg O2/KWh överförda, jämfört med 2,5 till 3,5 kg O2/kWh i genomsnitt för konventionella luftsystem.
h24
Fullständig service under hela avtalsperioden
Låga investeringskostnader
Utrustning som tillhandahålls på hyresbasis.
Snabb och enkel installation
Endast några timmar för installation av systemet och inga strukturella ingrepp.
Minskning av aerosoler av flyktiga organiska föreningar (VOC)

Rening av avloppsvatten med biologisk oxidation från Nippon Gases Italia.
Har du fler frågor
På Nippon Gases kallas vi ”The Gas Professionals” av en anledning, och det är för att vi har lösningar till allt.