Kemisk industri

Vi levererar inte bara gaser utan vi arbetar också med er för att utveckla nya sätt att förbättra processer, uppfylla miljömål och minska produktionskostnaderna

Våra gaser
På Nippon Gases anser vi att valet av den mest lämpliga gasen kan hjälpa dig att göra mycket mer än att bara köra applikationer.

Genom att använda rätt gas hjälper vi dig att optimera din verksamhet, sänka dina långsiktiga kostnader, öka produktiviteten och få en mer flexibel drift. På så sätt kan du göra mer med mindre.
Har du frågor?
På Nippon Gases kallas vi ”The Gas Professionals” av en anledning, och det är för att vi har lösningar till allt.