Oxidering

Återcirkulation av torkflöden med VOC:er.

Syre erbjuder ett alternativ till oxidering som sker med luft eller andra kemiska oxidanter.

Med förbättring av katalysatorer och utveckling av nya tillverkningsmetoder utvidgas användningen av syre i processer, inklusive oxideringsreaktioner, till en mängd olika industriella processer. Syre kan tillföras: 1. Genom att berika luften 2. Genom direkt injektion

X
Enklare produktseparation
till en lägre kostnad.
Större termisk prestanda och bättre värmeöverföring i applikationer som inkluderar förbränning.
 
Minskning av utsläpp i atmosfären till följd av minskningen av avluftningsgaser.

 

Det är särskilt lämpligt att använda syre vid framställning av följande produkter och processer:
 
1
Produktprocesser
2
Anläggningar med
mycket acetaldehyd
3
Propenoxid FCC
 
4
Utvinning av
vinylkloridmonomer
5
Väteperoxid katalysatorregenerering
6
Oxidering
 
7
Akrolein, fina
kemiska oxidationer
8
Järnsalter,
metallurgi
9
Kopparsalter,
glastillverkning
 
10
Oxiklorid förbränning
11
Metalloxider
12
Kimrök/Carbon black
Har du fler frågor?
På Nippon Gases kallas vi ”The Gas Professionals” av en anledning, och det är för att vi har lösningar till allt.