Energi

Möjligheten att utvinna energi ur biomassa kan tillvaratas genom att gamla koleldade pannor eftermonteras till att primärt bränna biomassa

Syreberikad förbränning (O.E.C.)
Lösningar för eftermontering av gamla koleldade pannor till att primärt bränna biomassa.
Har du frågor?
På Nippon Gases kallas vi ”The Gas Professionals” av en anledning, och det är för att vi har lösningar till allt.