Vattenbruk och fiske

Vi optimerar din vattenbruksanläggning

Våra gaser
Nippon Gases har ett utbrett nätverk över hela världen för att stödja dig och ditt företag.

Våra kunniga tekniker på vattenbruk- och fiskeavdelningen hjälper dig att få den bästa lösningen för det optimala resultatet, i en jämn takt och under hela resan. På samma sätt som syre är den viktigaste gasen för levande fisk, används koldioxid för kylning av fiskprodukter, kvävgas för frysning och Mapcon för längre förvaring.
Oxygen
Koldioxid
Vi har komprimerad koldioxid och flytande koldioxid (CO2) i en mängd olika storlekar och renheter. För mindre, mer specialiserade användningsområden erbjuder vi koldioxid i högtrycksflaskor eller kryobehållare med flytande koldioxid.
Nitrogen
Har du fler frågor
På Nippon Gases kallas vi ”The Gas Professionals” av en anledning, och det är för att vi har lösningar till allt.