Oxygen

Till många applikationer

Oxygen (syre, syrgas) höjer effekten i en mängd olika processer

Oxygen är ett grundämne med reaktiva samt oxiderande egenskaper. Oxygen levereras både som komprimerad i flaskor och paket samt i flytande form som bulk. Oxygen kan erhållas i en mängd olika renheter eller som blandning med andra gaser.

O2
Kemisk formel
1,1052
Relativ densitet
-183°C
Kokpunkt

Användningsområden

Oxygen används inte bara inom sjukvård eller
i skär- och svetsprocesser utan även vid fiskodling och stålproduktion. Vid
sopförbränning, i kombination med oxyfuel-teknik, uppnås dessutom en extra hög effektivitet.

Vid omfattande behov av oxygen erbjuder
vi on-site anläggningar, produktion av gas på plats hos förbrukaren. Dessa produktions-
anläggningar kan vara både stora luftgasfabriker, med kryogen separation
av luftgaser, och mindre PSA-anläggningar, helt anpassat efter kundens behov. Val av anläggning definieras av volymbehov och renhet på gas. Våra anläggningar är effektiva, pålitliga och kostnadseffektiva.