Ladda ner säkerhetsdatablad här 

Säkerhetsdatabladen ger dig som användare viktig information om produkten så att du hanterar och lagrar den på ett korrekt sätt. 

 


Säkerhetsdatabladen är ett kompliment till den märkning som finns på emballaget/gasflaskan. Vid en eventuell olycka så som brand, utsläpp etc. är det viktigt att du som användare vet vilka faror produkten har och vidtar nödvändiga åtgärder.
Vi uppmanar våra kunder att ladda ner säkerhetsdatabladen för de produkter som hanteras för att garantera en säker användning.

 

Du kan söka på produktnamn, artikelnummer/SDS nr eller användningsområde

 

 

Jag vill ladda ner
Välj dokumenttyp
Välj ett företag
Välj språk
Välj en ny kategori
Välj en bransch
Välj en produkt
    ...