Koldioxid

Den livsviktiga gasen

Koldioxid är en färglös, inert och luktfri gas

Koldioxid är en av byggstenarna för liv på jorden men också väldigt omtalad, inte minst på grund av dess negativa egenskap som växthusgas. Koldioxid är också bubblorna i öl och läsk inlöst i vatten och som i dagligt tal kallas kolsyra och är återvunnen från andra industriella processer och därefter renats till livsmedelskvalitet i våra produktionsanläggningar.

CO2
Kemisk formel
1,53
Relativ Densitet
−78,5°C
Kokpunkt

Användningsområden


Koldioxid är ett mångsidigt industriellt material som till exempel används som brandsläckare, som tryckgas i luftpistoler och oljeutvinning, inom sjukvården vid operationer, inom dricksvatten-,massa- och pappersindustrin.

Det tillsätts i dricksvatten och kolsyrade drycker, inklusive öl och mousserande vin, för att ge spänst. Den frusna fasta formen av koldioxid, känd som torris, används som köldmedium i kylanläggningar och som slipmedel vid torrisbästring. Det är även en råvara för syntes av bränslen och kemikalier. Koldioxid ingår tillsammans med argon i de allra vanligaste gasblandningarna vid svetsning och fungerar då som skyddsgas och förhindrar förorening av svetsfogen.

Koldioxid i mat och dryck

Koldioxid används som ett viktigt kylmedium i kyl- och fryssystem och skyddar smak och konsistens i livsmedelsprodukter genom korrekt temperaturreglering. Koldioxid minskar behovet av konserveringsmedel i förpackade produkter och är en viktig ingrediens i kolsyrade drycker.

Koldioxid för mat och dryck

Koldioxid för metaller

Koldioxid och dess egenskaper som skyddsgas är först och främst fördelaktiga i kortbågsläget.

Koldioxid blidar kol och syre i ljusbågen, vilket påverkar grundmaterialets kemiska egenskaper. 

 

Koldioxid för metallindustrin

Koldioxid för sjukvården

Koldioxid är en medicinteknisk produkt vars kvalitet definieras av European Pharmacopeia.

Den medicintekniska produkten har diagnostiska och kirurgiska ändamål och används vid laparoskopi.

CE-märkt koldioxid för sjukvården

Koldioxid för accelererad tillväxt av grödor

Grödans tillväxtprocess bygger på fotosyntes. Koldioxid och vatten absorberas av grödan och under ljusets påverkan omvandlas de till sockerarter, stärkelse och cellulosa. Om en av dessa tre faktorer saknas har detta en negativ inverkan på produktionen av och/eller kvaliteten på grödan.

 

Koldioxid för accelererad tillväxt

Koldioxid som torris

Fast koldioxid, torris, - 78,5 °C används för att möjliggöra långväga transport av biologiska prover och för kryokonservering och lagring av blodplättar utan användning av mekaniska frysmedel.

 

Koldioxid som torris