Kylning med torris

SanIce® torris för kylning och förvaring inom läkemedels- och medicinsk sektor

Torris för kylning och lagring ner till -78 °C

Torris är det perfekta kylmediet för att säkra kylkedjan under transport och lagring av läkemedel, även vid temperaturer över -78 °C.

Vad är torris

Torris är koldioxid i fast form.

Nippon Gases producerar ett brett utbud av olika former och kvaliteter, så vi kan ta utgångspunkten och anpassa lösningen till kundens önskemål och krav. torris i olika former och kvaliteter beroende på kundens krav.

 

Torris produceras och levereras som pellets eller i skivor.
Torrisskivor

Torrisskivor levereras i viktintervall mellan 0,5 och 2 kg.

Torrispellets

Pellets levereras i diametrar 16 mm och 9 mm och som kryopellets (huvudsakligen för torrisrengöring) hela vägen ner till 3 mm.

Torris för användning inom läkemedelssektorn.
Tillampningar av torris:

 

- Kylning av farmaceutiska produkter
- Transportkylning av farmaceutiska produkter
- Förvaring av farmaceutiska produkter
- Förpackning

 

Fördelar for kunder:

 

- Kort kyltid och snabb uppnående av den önskade slutliga temperaturen 
- Temperaturen ner till 78 °C
- Säkring av kylkedjan 
- Inga rester, ingen fukt 
- Omedelbart redo för leverans och flexibel dosering 
- Ingen värmeansamling i fulla lådor 
- Isolationslådor för förvaring och transport
- Enkel dosering

 

Har du fler frågor?
Nippon Gases har utvecklat många olika gaskvaliteter för att kunna anpassa oss till din verksamhet. Ring oss så hjälper vi dig att få ut så mycket som möjligt av de gaser du behöver.