Torrisblästring

Rengöring med SanIce® torris är den effektivaste lösningen för bästa möjliga resultat

Torrisblästring är den bästa metoden för att rengöra maskiner och industriprocesser helt utan vatten och kemikalier.
 
Rengöring med torris
Att använda tryckluft och blåsa torrispellets på ett område är en effektiv metod vid borttagning av beläggning från en yta.
Torrispellets, ofta kallat cryoellets, är små komprimerade bitar torris på storlek med ett riskorn.
Torrispellets, ofta kallat cryoellets, är små komprimerade bitar torris på storlek med ett riskorn.
Effekt

SanIce® torrispellets har en temperatur på -79oC. När den träffar ytan som ska rengöras absorberar den värme och sublimerar. Beläggningen på ytan svalnar lokalt, blir spröd och spricker när kylan får den att krympa.

Mekanisk effekt

Skörhet och sprickor i beläggningen som ska avlägsnas gör att torrispelletsen kan tränga in. När torrisen sedan sublimerar blir det en volymökning på ca 6-700 gånger. Detta ger en explosiv effekt som leder till att beläggningen försvinner helt och blåses bort av tryckluften.

Processen har ingen slipande effekt, eftersom sublimering sker i det ögonblick som gasfilmen runt varje enskild pellet rör ytan. Det kommer således inte att finnas någon fysisk kontakt mellan pellets och ytan.

Reducerar tid och kostnad

SanIce® torrispellets går direkt från ett fast ämne till gas, vilket gör att efterbehandling som torkning och uppstädning av avfall inte behövs.

 

– Ingen slipning av ytan

– Kan användas på känsliga ytor

– Demontering kan i många fall undvikas

– Undviker användning av kemikalier

–Lämnar inget avfall

 

 

Våra gaser
Torris, den fasta formen av koldioxid, accelereras
i trycksatt luft eller kväveström och riktas mot en yta för att rengöra den. Nippon Gases är ledande på marknaden för torris och har rätt lösning för ditt företag.
Koldioxid
Vi har komprimerad koldioxid och flytande koldioxid (CO2) i en mängd olika storlekar och renheter. För mindre, mer specialiserade användningsområden erbjuder vi koldioxid i högtrycksflaskor eller kryobehållare med flytande koldioxid.
Torris
Behöver du en torrisexpert
Nippon Gases har utvecklat många olika gaskvaliteter för att kunna anpassa oss till din verksamhet. Ring oss så hjälper vi dig att få ut så mycket som möjligt av de gaser du behöver.