CE-märkt koldioxid för sjukhusvård

En gas som är en medicinteknisk produkt!

Komprimerad CE-märkt koldioxid för laparoskopi

Koldioxid är en medicinteknisk produkt vars kvalitet definieras av European Pharmacopeia. Den medicintekniska produkten har diagnostiska och kirurgiska ändamål och används vid laparoskopi

CE-märkt koldioxid

Koldioxid produceras enligt klassificeringen för medicintekniska gaser.

Behållare

Koldioxidcylindern måste användas med utrustning som är godkänd enligt direktiv 93/42/CEE, som gäller användning av koldioxid vid endoskopi/laparoskopi.

Hållbarhet

Gasens hållbarhet är 36 månader.

Relaterade gaser
Syre för sjukhusvård
Det viktigaste läkemedlet för sjukhusvårds-applikationer.
Läs mer
Luft för sjukhusvård
Detta är inte bara en gas utan ett läkemedel av hög kvalitet!
Läs mer
Lustgas för sjukhusvård
Ett bedövningsmedel
som är lätt att använda!
Läs mer
Kväve för sjukhusvård
Rätt lösning för att lagra celler och vävnader!
Läs mer