Kväve för sjukhusvård

Rätt lösning för att lagra celler och vävnader!

Flytande kväve

Den typiska användningen av kväve, i flytande form, är för kryoförvaring, eftersom det är den bästa lösningen för att lagra celler och vävnader. Den låga temperaturen (-195 °C) gör det möjligt att förvara vävnadsprover i kryotermos eller under vätske- eller ångförhållanden.

Flytande kväve används också  inom dermatologi (t.ex. för att bränna vårtor).

Tryckavlastning

1 liter flytande kväve avdunstar till runt 700 liter gas. Stäng aldrig in flytande kväve i en igensatt behållare eller slang utan nödvändig tryckavlastningsventil.

Termosar

Nippon Gases är leverantör av små termosar för flytande kväve i olika storlekar: 12 l, 25 l och 50 l, samt tillbehör (tapphuvud, slangar, hjulvagn och sil).

Hållbarhet

Gasens hållbarhet är 36 månader.

Produktdatablad

-;

Relaterade gaser
Syre för sjukhusvård
Det viktigaste läkemedlet för sjukhusvårds-applikationer.
Läs mer
Luft för sjukhusvård
Detta är inte bara en gas utan ett läkemedel av hög kvalitet!
Läs mer
Lustgas för sjukhusvård
Ett bedövningsmedel
som är lätt att använda!
Läs mer
Helium för sjukhusvård
Ta hand om dina
MRI-enheter!
Läs mer