Sjukvård

Vi tar hand om dig genom produkter, tjänster och utrustningar för sjukhus, kliniker och vårdcentraler

Ladda ned her
Våra gaser
Nippon Gases erbjuder ett brett utbud av gaser och blandningar i cylindrar eller flytande form, som har klassats som läkemedel eller medicintekniska produkter av European Pharmacopeia.
Syre för sjukhusvård
Det viktigaste läkemedlet för sjukhusvårds-applikationer.
Luft för sjukhusvård
Detta är inte bara en gas utan ett läkemedel av hög kvalitet!
Lustgas för sjukhusvård
Ett bedövningsmedel
som är lätt att använda!
Helium för sjukhusvård
Ta hand om dina
MRI-enheter!
Kväve för sjukhusvård
Rätt lösning för att lagra celler och vävnader!
CE-märkt koldioxid för sjukhusvård
En gas som är en medicinteknisk produkt!
Har du fler frågor?
Nippon Gases har utvecklat många olika gaskvaliteter för att kunna anpassa oss till din verksamhet. Ring oss så hjälper vi dig att få ut så mycket som möjligt av de gaser du behöver.