Svetsning och Skärning

Gaser och blandningar av hög kvalitet för bågsvetsning, termisk skärning och 3D-utskrift.

Gasväljare
Hitta rätt gas för dina behov med bara några klick
Testa nu!

                                    sanarc, sveisegasser, sveis, beskyttelsesgasser, beskyttelsesgass, gasser

Här köper du gas

Vi har återförsäljare i de största svenska städer som Stockholm, Göteborg och Malmö. I tillägg har vi lokal närvaro i de flesta svenska städer.

Hitta och kontakta din närmaste återförsäljare för mer information om pris, leverans och cylinderstorlekar för svetsgas.

Gas-säkerhetskurs. Vi erbjuder säkerhetskurser i klassrum anpassade för det enskilda företaget samt online säkerhetskurser där plats och tid bestäms av dig själv.

Våra gaser
Tack vare Nippon Gases långa erfarenhet som
Gas Professionals kan vi erbjuda dig rätt gaskombination för varje användningsområde
Acetylen för metallindustrin
Acetylen är en bränngas som framställs genom syntes. Gasen är instabil vid normala förhållanden och förvaras därför i cylindrar med ett poröst material och ett lösningsmedel som stabiliserar den.
Argon för metallindustrin
Argon är en inert gas och används ren eller som bas för de flesta gasblandningar för svetsning. Används också som en bakgas för svetsning av rör i rostfritt stål och i en blandning med väte för plasmaskärning. Argon är den mest använda gasen i den metallindustrin.
Koldioxid för metallindustrin
Koldioxid är en av de allra bästa aktiva gaserna, i synnerhet för svetsning av kolstål. Ljusbågens energi delar upp gasen i syre (som är den verkliga aktiva gasen i processen) och kol, som deponeras i svetssmältan.
På så vis återförs en del av det kol som ingår i stålet, och som går förlorat på grund av den höga energin i processen, tillbaka till stålet igen. Detta gör att den svetsade fogens kemiska sammansättning blir oförändrad.
Helium för metallindustrin
Liksom argon är helium en absolut inert gas som inte reagerar på något sätt under några förhållanden. Den är dock mycket lätt och har förmågan att överföra mer energi från svetsgeneratorn till det material som ska svetsas tack vare sin höga joniseringspotential, vilket gör det möjligt att tillföra mer värme till den svetsade fogen. Tack vare den låga vikten vidgar den också skyddskonen och underlättar kylningen av den svetsade fogen.
Vätgas för metallindustrin
Brännbar och mycket lätt gas med egenskapen att lätt binda med syre och bilda vatten – reaktionen är exotermisk, men gasen deoxiderar allt den stöter på om den stöds av lite energi. I TIG- och MAG-svetsprocesserna används den i små procentsatser just för sin deoxiderande egenskap men också för det energibidrag den ger till svetsprocessen.
Kvävgas för metallindustrin
Kvävgas är en gas som under normala förhållanden anses inert, men om den utsätts för extrema förhållanden, som under en svetsprocess, kan den bli reaktiv. Används som rotskydd för inertering av austenitiskt stål och i små procentsatser i argonblandningar för svetsning av Duplex och Superduplex-stål eftersom det hjälper till att hålla de metallurgiska egenskaperna hos dessa specifika ståltyper oförändrade.
Syrgas för metallindustrin
Denna gas är viktig för MAG-svetsningsprocessen av kolstål. Den används i små procentsatser i blandningar, eftersom den orsakar avkolning och skulle ändra den svetsade fogens kemiska sammansättning avsevärt om mängden vore större.
Behöver du en expert?
På Nippon Gases kallas vi ”The Gas Professionals” av en anledning, och det är för att vi kan svara på allt.