Strippning

Rening av vätskor genom gasinsprutning

Strippningsteknik innebär att låta små kvävgasbubblor passera i högfart genom vätskan som ska renas.

Förekomsten av syre eller andra upplösta gaser kan ha en skadlig effekt på de vätskor som innehåller dem. En metod för att eliminera dessa oönskade ämnen, som ofta används inom kemi- och läkemedelsindustrin, är att eliminera föroreningarna genom strippning med kväve.

Strippningsprocessen har låga investeringskostnader och praktiskt taget inga underhållskostnader, vilket bidrar till betydande besparingar och fördelar på de platser där den tillämpas.

Nippon Gases konstruerar utrustning som kan skapa små kvävebubblor, så effektiviteten i processen är betydligt större på grund av en större utbytesyta.

 

Har du fler frågor?
På Nippon Gases kallas vi ”The Gas Professionals” av en anledning, och det är för att vi har lösningar till allt.