Inerteringssystem 

Ta bort syre genom att använda inert gas

Kväve används för inertering av lagerlokaler och hantering av många olika kemikalier, oljor, livsmedel och andra produkter.

Det är lämpligt att använda kväve där förekomsten av syre skulle kunna utgöra en risk eller försämra de lagrade produkterna. Inerteringstankar minskar riskerna med brandfarliga eller flyktiga produkter, vilket minimerar utsläppen i atmosfären och upprätthåller de lagrade produkternas kvaliteter.

 

Trycket i tankarna varierar med temperatur i större eller mindre utsträckning beroende på ångtrycket hos den förvarade vätskan. Samma tryckvariation uppstår vid påfyllning och tömning av tankar.

I båda fallen introducerar Nippon Gases inerteringssystem kväve vid undertryck i tanken och släpper ut gas vid övertryck, vilket kontrollerar trycket och håller det skyddat med en inert atmosfär. 

Användning av kväve är lämplig där förekomsten av syre skulle kunna utgöra en risk eller försämra de lagrade produkterna.
Inertering av tankarna

Inertering av tankarna minskar riskerna med brandfarliga eller flyktiga produkter, vilket minimerar utsläppen i atmosfären och upprätthåller de lagrade produkternas kvaliteter.

 

Inerteringssystemet som har utvecklats av Nippon Gases stödjer trycket i tanken, som kan variera från mm av vattenpelare upp till flera kg/cm2. Som en säkerhetsåtgärd, för att förhindra eventuella kollapser på grund av övertryck eller vakuum orsakade av mycket snabba tryckförändringar i tanken, installerar Nippon Gases parallella säkerhetsventiler, sprängbleck och vakuumventiler.

 

 

Nippon Gases erbjuder alla dessa åtgärder eftersom inerterade tankar med kväve erbjuder dig de största fördelarna.
Har du fler frågor?
På Nippon Gases kallas vi ”The Gas Professionals” av en anledning, och det är för att vi har lösningar till allt.