Karbonisering

Vi levererar inte bara gaser utan vi arbetar också med er för att utveckla nya sätt att förbättra processer, uppfylla miljömål och minska produktionskostnaderna

Koldioxid används vid produktion av karbonater och bikarbonater

Utöver att användas som ingrediens i kolsyrade drycker och för pH-justering, används koldioxid vid framställning av karbonater och bikarbonater. Dessa föreningar används vid tillverkning av slutprodukter, som mellanhand i extraktionsprocesser, som en molekyl i sammansättningen av komplexa kemikalier eller som ersättning i processen att producera till exempel sulfater och nitrater.

X%
av koldioxid för att
producera karbonater
X%
av koldioxid för att
producera biokarbonater
Produktion på plats
Pipeline and Onsite
Liquid
Generator
On site

Slide to learn about Nippon Gases over time

Har du fler frågor?
På Nippon Gases kallas vi ”The Gas Professionals” av en anledning, och det är för att vi har lösningar till allt.