Intensifiering av biologiska processer

 

Ökar reningsverkets kapacitet genom tillämpning av syrgasteknik.

Detta är den vanligaste användningen av syrgas. Den kan användas i alla tekniker, inklusive MBBR (exklusivt för Nippon Gases). Kostnadseffektiv ökning reningsverkets kapacitet genom sparsamma investeringar.

Simulering

Matematisk analys av processen för att utforma den optimala lösningen.

Experimentering

Experimentell analys för att testa tillämpningen för
komplexa avloppsvatten.

Kontroll

Instrumentering och kontroll för att optimera
processen

Användningsområden

 

Processer för aktiverat slam

Uppgradera traditionella behandlingar av aktivt slam med rent syre.

Sequencing Batch Reactor-reaktor (SBR)

Förbättrar reaktionsfasen genom att öka processens hastighet.

Bioreaktor med rörlig bädd (MBBR)

Ökar kapaciteten hos biofilmskiktet genom att förbättra syreöverföringen.

Membranbioreaktor (MBR)

Dra nytta av denna behandling med hög belastning som ökar syreöverföringshastigheten (OTR).

Har du fler frågor
På Nippon Gases kallas vi ”The Gas Professionals” av en anledning, och det är för att vi har lösningar till allt.