Minimering av skumbildning

Upprätthåller höga DO-nivåer med begränsad agitation

Minskning av skumning med rent syre

Användningen av rent syre begränsar skumbildningen vid biologiska behandlingar. Den energi som används för omrörning är den minsta nödvändiga (till skillnad från när luft används). Dessutom minskar dödligheten i biomassan på grund av den adekvata syreöverförings-hastigheten. Filamentös biomassa som orsakas av syrebrist i systemet elimineras också.

Skonsam blandning
Korrekt blandning minskar skumbildningen.
Övervakning
WaterSan MiruGas® har webbkameror för att övervaka skumbildningen
Överföringshastighet för O2
En hög OTR gör det möjligt för syre att upprätthålla DO-nivåerna, vilket minskar filamenten.
Närvaron av syre bidrar till att upprätthålla adekvata syrekoncentrationer i reaktorn, vilket förhindrar att syrebrist orsakar skumbildning.

 

Har du fler frågor
På Nippon Gases kallas vi ”The Gas Professionals” av en anledning, och det är för att vi har lösningar till allt.