Delvis biologisk intensifiering

Ökad bakterieaktivitet

Tillämpning av biologiskt syre på strategiska punkter

Detta är en skräddarsydd lösning som kräver förhandsundersökning. Syre ersätter luft endast i strategiska områden för att öka den totala behandlingskapaciteten.

Simulering
Matematisk analys av processen för att utforma den optimala lösningen.
Kontroll
Instrumentering och kontroll för att optimera processen.
Experimentering
Experimentell analys för att testa tillämpningen på avloppsvattnet.
Experimentell analys för att simulera och testa tillämpningen för komplext avloppsvatten.
 
Ersätter inte befintliga delar av avlopps-reningsverket
Rullning vid toppbelastning (organiskt material)
Förhindrar syrebrist
Förhindrar bildning av filamentösa bakterier
Har du fler frågor
På Nippon Gases kallas vi ”The Gas Professionals” av en anledning, och det är för att vi har lösningar till allt.