3DPro® Gaser

Gasblandningar för additiv tillverkning.

Högkvalitativa
gaser till en
krävande process

3D-utskrift har varit framgångsrik under de senaste åren, tack vare utvecklingen av fiberteknologi och större precision för laserstrålen. 3D-utskrift är en komplex process som har många parametrar att se till, för att uppnå stabil produktkvalitet.

Lista över gaser som används mest inom AM-teknik
Ar
Argon 5.0
(3D Pro)
He
Helium 5.0
(3D Pro)
N
Nitrogen 5.0
(3D Pro)
S
Sanarc H 3
(3D Pro)
Varje enskilt material kräver en specifik skyddsgas

En intressant, men extremt känslig process


Kolstål, rostfritt stål, aluminium eller titan, för att bara nämna några, har olika metallurgiska egenskaper och reaktivitet mot luft. Av den anledningen måste materialet skyddas under hela 3D-utskriftsprocessen.

Förekomsten av föroreningar i den skyddande atmosfären kan generera defekter i slutprodukten.

Den gas som används väljs utifrån process och material när det gäller kompatibilitet och vi finns här för att ge dig råd.

System för distribution av gas
När man levererar gas till 3D-utskriftsprocessen är det viktigt att känna till dynamiken. Det är grundläggande för att garantera att gas med hög renhet når 3D-skrivaren oförändrad...
Tryckkontrollpanel
Det är av yttersta vikt att gasernas renhet bibehålls i behållarna tills de används. Nippon Gases passion och erfarenhet var drivkraften bakom utvecklingen av specifik utrustning för gashantering.
 
Hur väljer man gas för additiv tillverkning?
Om vi går djupare in på temat gaser i 3D-utskriftsprocessen finns det många saker att tänka på när det gäller valet av gas att använda.
Det första man behöver tänka på är
Typen av process (t.ex. om en additiv båge, laser, pulverbäddsprocess, etc) och vad gasen ska användas för.
Det andra är
Om processen äger rum i en sluten kammare eller utströmningskammare.
Det tredje är
Vilken form av material som används, är det pulver eller tråd, eftersom materialets reaktivitet och hygroskopi förändras beroende på formen.
Det sista att ta hänsyn till är
Om det är en FDM-process kommer gaserna endast att användas i sintringsfasen.

Våra experter står till ert förfogande för tekniskt stöd i alla 3D-utskrifter

 

3D-utskrift  utvecklas kontinuerligt och snabbt. 

Vi samarbetar med tillverkare av 3D-skrivare, vilket gör oss till ledande företag när det gäller ny och experimentell användning av material, samtidigt som vi har en aktiv roll i utvecklingen av processer.

Har du fler frågor?
På Nippon Gases kallas vi ”The Gas Professionals” av en anledning, och det är för att vi har lösningar till allt.