Tävlingsregler

Kampanjer och tävlingar

Tävlingsregler

Genom att delta i tävlingen godkänner och samtycker du att tävlingen godkänns och hanteras av Facebook. Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, främjad, administrerad eller förknippad med Facebook. 

 

Tävligen pågår till och med fram till den 31 dec och vinnaren lottas dagen d. 3:e januari. Vinnaren meddelas via facebook.


För att delta i tävlingen/kampanjen:

Ditt tävlingsbidrag ingår i tävlingen från den dag det lämnas in och vinnaren lottas fram den 3:e januari.

Du måste tävla i ditt eget namn, vara 18 år och bosatt i Sverige.

 

Hur du deltar på tävling på Facebook:

Du deltar genom att gilla Nippon Gases sida samt lämna en kommentar i tävlingsflödet. Deltagande måste uppfylla alla krav för tävlingen, enligt vad som anges, för att vinna ett pris. Inlämningar/bidrag som inte är fullständiga eller inte följer tävlingsreglerna eller specifikationerna kan diskvalificeras från tävlingen av Nippon Gases Sverige.   
 

Ansvar och hantering av tävlingsbidrag

Ansvarig för tävlingen är:

Nippon Gases Sverige

(org.nr 556691-1342)

Volvogatan 14

731 36 KÖPING

 

Priset kan inte lösas in mot kontanter, bytas mot andra produkter eller lämnas till någon annan. Priset är personligt och eventuell reavinstskatt betalas av vinnaren. Det är endast möjligt att vinna en gång per deltagare.

 

Så koras vinnaren:

Nippon Gases Sverige AB kommer att lotta ut vinnarna bland de inlämnade bidragen som uppfyller tävlingsreglerna. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

 

Nippon Gases Sverige AB ansvarar inte för inlämnade tävlingsbidrag. Det är deltagaren som ansvarar för att all kontaktinformation är korrekt. Deltagande får inte vara ärekränkande, rasistiskt eller på annat sätt kränkande. Nippon Gases Sverige AB förbehåller sig rätten att ta bort poster som bryter mot dessa regler och/eller kan uppfattas som stötande, samt redigera grunderna.

 

Tävlingen är inte öppen för anställda i Nippon Gases Sverige AB eller för företag som deltar i tävlingen direkt eller indirekt, inklusive men inte begränsat till marknadsföringsbyråer eller leverantörer. Nippon Gases Sverige AB förbehåller sig rätten att inte utfärda något pris [eller välja en annan vinnare] om Nippon Gases Sverige AB är medveten om eller av andra skäl anser att en vinnare inte är berättigad att delta i tävlingen.

 

Nippon Gases Sverige AB tar inget ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidragen försvinner, skadas, skickas felaktigt eller levereras för sent till Nippon Gases Sverige AB. Nippon Gases Sverige AB tar inte heller ansvar för några tekniska frågor eller problem som kan påverka registreringen/inlämnandet eller slutresultatet av denna tävling.

 

I händelse av tvist om regler, uppförande, resultat och andra ärenden i samband med tävlingen kommer Nippon Gases Sverige AB beslut att vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.

 

I händelse av misstänkt fusk har Nippon Gases Sverge AB rätt att diskvalificera bidrag. Nippon Gases Sverige AB beslut kan inte övertygas.

 

Vinnarna kommer att kontaktas på Facebook. Såvida vinnaren inte kan nås inom 7 dagar äger Nippon Gases Sverige AB rätten att se en ny vinnare i tävlingen.

 

Genom att skicka in ditt bidrag till tävlingen kommer du att anförtro upphovsrätten till Nippon Gases Sverige AB. Det innebär att dina rättigheter till bidraget upphör och Nippon Gases Sverige AB att tillämpa bidraget på ett valfritt sätt, men endast inom Nippon Gases Sverige AB normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och sedvänja.

 

Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Nippon Gases Sverige AB förbehåller sig rätten att diskvalificera tävlingsbidrag som inte uppfyller tävlingsvillkoren.

 

Tävlingar på Sociala medier som. T.ex. Facebook är INTE ett samarbete mellan Nippon Gases Sverige AB och plattformen. Nippon Gases Sverige AB ansvarar för tävlingen och använder endast relevanta sociala medier som plattform för att genomföra tävlingen.

 

Hantering av personuppgifter

Genom att godkänna Tävlingsvillkoren godkänner du följande behandling av personuppgifter.

 

 • Genom att acceptera Tävlingsvillkoren godkänner du att den information du skickar i samband med bidrag behandlas för att kunna hantera tävlingen. I samband med publicering av vinnare publiceras personuppgifter som namn, efternamn och plats på Facebook. Nippon Gases Sverige AB behöver för- och efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress för de som vinner.

   

 • När tävlingen har avslutats och Nippon Gases Sverige AB inte längre behöver personuppgifterna för att hantera tävlingen, kommer Nippon Gases Sverige AB att radera allt material som innehåller personuppgifter.

   

 • För frågor som rör marknadsföring, hantering av personuppgifter eller ändrande felaktig information, känn dig välkommen att kontakta kundsupport@nippongases.com

   

 • Mer om vår användning av sekretess och cookies
  Läs vår Integritetspolicyn

   

 • Du äger rätten att begära tillgång, ändring eller radering av personuppgifter och begränsning av samma.

   

 • Du har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten angående Nippon Gases Sverige AB behandling av dina personuppgifter. www.datainspektionen.se