Argonlösningar för mat och dryck

Mer än bara inertering

Komprimerad argon

Det är storleken och densiteten hos argonmolekylen som gör ämnet idealiskt för inertering. Argon används ofta inom livsmedelsindustrin, särkilt som förpackningsgas. Eftersom tung argon tränger in i syre och fuktig luft i förpackningen, fortsätter maten vara fräsch längre. Argon används också för lagring av vin i fat.

Bevarar smakerna längre
Hämmar anaerober och fettoxidation
Hämmar kollaps av förpackningar
Koldioxidlösningar för mat och dryck
Kryogen och bakteriostatisk.
Läs mer
Nitrogen för mat och dryck
Kryoteknik och packgas
Läs mer
Syrgas för mat och dryck
Ger färg till maten
Läs mer