Hydrogen

Den lätta gasen

En gas med många användingsområden

Hydrogen (Väte) är den lättaste grundämnet i universum. Gasen användas, beroende på applikation, både i dess rena form eller i blandning med andra gaser. Hydrogen är inblandat i skyddsgasblandningar för svetsning och som enskild gas vid bränngasprocesser.

H2
Kemisk formel
0,067
Relativ Densitet
-253°C
Kokpunkt

Användningsområden

Vid svetsprocesser av autentiskt stål blandas en mindre mängd hydrogen med argon. Vid plasmaskärning är mängden hydrogen istället
i en högre koncentration.


Som rotgas blandas hydrogen istället med nitrogen och fungerar då som invändigt
skydd av svetsfogen vid t. ex. rörsvetsning.¨


Hydrogen fungerar också utmärkt som energibärare och används därmed som ”drivmedel” i bränslecellsfordon, med endast vatten som restprodukt.


Inom kemisk processindustri förbrukas väte
i stora mängder för att ”uppgradera” petroleumprodukter eller som ingrediens vid tillverkning av ammoniak. På senare tid har även stålindustrin fått upp ögonen för hydrogen som ersättare för kol vid stålproduktion.


Hydrogen kan levereras på en mängd olika
sätt, i gasflaskor, via tankbil eller vid stora volymbehov även produceras direkt hos förbrukaren.