Nitrogen

Den utmärkta inerta gasen

Nitrogen, den vanligaste gasen i atmosfären

Nitrogen är trögreaktiv och fungerar bra som skyddande atmosfär i olika applikationer. Den finns tillgänglig i många olika leveransformer och renheter. Som komprimerad gas kan den levereras i både flaskor, flytande och via on-site-produktion hos kunden.

N2
Kemisk formel
0,97
Relativ Densitet
-195,8°C
Kokpunkt

Nitrogen

Nitrogen används som skärmedia vid laserskärning där gasen blåser bort det smälta ämnet och lämnar en högkvalitativ yta efter sig. Vid svetsning ingår den i gasblandningar som rotskydd och vid livsmedelsförpackning säkerställer nitrogen att matvaror behåller både smak och utseende.

Flytande nitrogen kan superkyla både metaller och matvaror. Vid omfattande behov av nitrogen erbjuder vi on-site anläggningar, produktion av gas på plats hos förbrukaren. Dessa produktionsanläggningar kan vara både stora luftgasfabriker, med kryogen separation av luftgaser, och mindre PSA-anläggningar, helt anpassat efter kundens behov.

Val av anläggning definieras av volymbehov och renhet på gas. Våra anläggningar är effektiva, pålitliga och kostnadseffektiva.