Syrgas för metallindustrin

Den gas som krävs för förbränning

Inte bara för att skära

Syrgas används främst vid termisk skärning (oxyfuel, plasma och laser) av kolstål, just för att gasen kan reagera med det kol som ingår i stålet vilket alstrar värme till stöd för skärprocessen.

Syrgasens renhet påverkar produktiviteten i skärprocessen. Därför tillhandahåller Nippon Gases syrgas med hög renhet. 

 
Syrgas, i små tillsatser, används blandat med argon för att lättare smälta tillsatsmaterialet. Dessa blandningar används för kolstål i första hand och för vissa höglegerade stål där oxidering inte är kritiskt.
 
-183°C
Kokpunkt
1,3139 J/mol
Första jonisationsenergin
1,1052
Relativ densitet
Relaterade gaser