Skalfrysning

Reducerar svinnet vid skivning

Reducera spill vid exempelvis skivning av kött.

Tekniken innebär att flytande kväve eller koldioxid sprutas på köttet för att uppnå en ytlig frysning (skalfrysning).

Nippon Gases kryogena utrustning uppfyller alla installationskrav för frysning av alla typer av produkter med LIN eller CO2
Bästa sättet att ha en flexibel och produktiv frysningslinje.
Hög kvalitet på slutprodukten.
Lätt att öka produktionskapaciteten när det behövs.
Undvik viktminskning på grund av uttorkning. Köttet modifieras inte organoleptiskt (dvs. på en synlig eller märkbar nivå)
Bättre mikrobiologisk kvalitet. Många tillämpningar.
Högre produktivitet. Förlänger bladens livslängd
Skivning av pålägg med kvalitet

 

Ytfrysning eller skalfrysningförbättrar kvaliten.

 

Beredningen av köttet effektiviseras och det är inte längre nödvändigt att ha det i frysen i flera timmar före filéandet.

CryoSan® kabinettskåp

Anpassad till ditt tempo.

 

Använd flytande kväve eller koldioxid till våra kabinettskåp. Upptäck gasernas mångsidighet genom vår kryotekniska utrustningsförmåga, som har förmågan att tillgodose många olika typer av produktionsbehov.

Injektionssystem

 

Dra nytta av egenskaperna hos kolsyresnö och använd inertering till att kyla och skydda din produkt med koldioxidens bakteriostatiska förmåga.

 

För bärbar användning eller i kombination med viss knådningsutrustning.

CryoSan® testskåp

Prova kryoteknik
utan kompromisser

 

Vår mobila testutrustning är utrustad med hjul, liten i storleken och anpassningsbar till flytande kväve eller flytande koldioxid. Detta gör att du kan utföra riktiga tester på dina egna anläggningar med våra mobilautrustningar. På så vis kan du verifiera produktens kvalitet, bedöma arbetsparametrarna och bekräfta uppskattningarna av den kryogena gasförbrukningen.

En perfekt lösning Nippon Gases konstruerar och bygger sin egen utrustning för att skapa kryogena lösningar.
På Nippon Gases hjälper vi till att optimera alla steg i processen. Vi analyserar varje situation i detalj för att säkerställa maximal prestanda
och högsta produktkvalitet.
BAK

- Frysning
- Blandare
MEJERI

- Frysning
- MAP Packning
- pH control
FISK

- Frysning
- MAP Packning
- Glasering
KÖTT

- Bedövning
- Frysning
- MAP Packning
- Blandare
MAT

- Frysning
- Kylning
- MAP Packning
Produktion på plats
Pipeline and Onsite
Liquid
Generator
On site

Slide to learn about Nippon Gases over time

Har du fler frågor?
På Nippon Gases kallas vi ”The Gas Professionals” av en anledning, och det är för att vi har lösningar till allt.