SuperGreen®

Ett nytt koncept för transport av färsk fisk och skaldjur

Transport av produkter kylda med Torris (CO2 i fastform)

Superkylning är lagring och transport av hel fiskar och filéer under produkternas fryspunkt. Det vill säga du kyler ned produkten och fryser lite av det fria vattnet i produkten. Produkten blir då sitt eget kylmagasin och du undviker att använda vattenis, Gel-Ice eller andra kylmedier under transport. Klarar att hålla produkter kalla i upp emot 72 timmar med en temperatur på 0°C.

30% 
Minskade emissioner
Bra för miljön
40% 
Mindre koldioxidutsläpp
 
20%
Lägre temperatur
 
SuperGreen®-teknik för att transportera torriskylda produkter är framtiden och har flera fördelar för både konsumenten och marknaden.
För konsumenten

– Bättre kvalitet på fisken.
– Förbättrad kylning under transport.
– Bakteriostatisk effekt.
– Risken för kontaminering elimineras eftersom det inte finns något smält fruset vatten.

På marknaden

– Minskade transportkostnader.
– Reducering av vikt- och bränsleförbrukning.

 
 
Förbättrad kvalitet

 

Lägre temperaturer under transporteringen av fisken säkerställer längre hållbarhet och högre kvalitet.

 

De kylande och bakteriostatiska egenskaperna hos koldioxid bromsar utvecklingen av de främsta orsakerna till nedbrytning och förlänger därmed produktens hållbarhetstid från två till tre dagar.

Dosering av torris

Torris håller temperaturen jämnt låg och mindre mängder torris krävs än fryst vatten.


Torris har en kylkapacitet motsvarande 170% av vattenisens kapacitet. I applikationer där volymen som tas upp av is är en kritisk faktor är torris det bästa alternativet.

 
Miljömässig hållbarhet

 

Bra för miljön. Mindre utsläpp ger lägre koldioxidavtryck.

 

Genom att ersätta vatten med torris (SuperGreen®) för fisk som transporteras av flygplan minskar vi koldioxidavtrycket.

Produktivitet

Kostnadsbesparing med hög potential med hjälp av SuperGreen för transport.

 

Varje kg vattenis byts ut till 0,3–0,4 kg torris, vilket betydligt minskar den ackumulerade tyngden av det som ska transporteras.

SuperGreen®
Vår teknik möjliggör installation av snöstationer som är anpassad till den befintliga linjen.
En fullständigt anpassad lösning. Snöflödet justeras med SuperGreen® till de olika köldbehoven hos de olika typerna av fisk och skaldjur, samt storleken på containerlådan.
Produktion på plats
Canalizaciones y Produccion in-situ
Generador

Slide to learn about Nippon Gases over time

Har du fler frågor?
På Nippon Gases kallas vi ”The Gas Professionals” av en anledning, och det är för att vi har lösningar till allt.