Säkerhet

Vår högsta prioritet

För Nippon Gases är säkerhet vårt viktigaste kärnvärde

Vi anser att man endast kan uppnå kompetens inom säkerhet genom hårt arbete och utbildning. Säkerheten förbättras ständigt eftersom vi alltid aktivt letar efter riskfaktorer och riskbeteenden, samt ser till att våra säkerhetsprinciper efterlevs av alla våra medarbetare.

Våra säkerhetsprinciper

 

1
Alla olyckor och skador kan förebyggas
2
Säkerheten är ett linjeledningsansvar
3
Du är ansvarig för din egen säkerhet
4
Skyldighet att stoppa ett jobb som inte är säkert
5
Säkerhetsfokus ger resultat
6
Säkerhet är ett villkor för din anställning
Nippon Gases huvudfokus
Säkerhet är en väsentlig del av vår kultur och återspeglas i vår vision, vårt uppdrag, de vägledande principerna och kärnvärdena.
I hela vår globala verksamhet är vårt mål att helt undvika olyckor och skador genom vårt engagemang för kontinuerliga säkerhetsförbättringar, år ut och år in.
Från design och utveckling

Att designa och utveckla produkter som gäller vårt säkerhetsarbete och där tillhörande rapportering, säkerställer att nå målet att helt förhindra olyckor och skador, både på person och miljö. 

Kontinuerlig förbättring

En kontinuerlig förbättring av vår säkerhetsledning och motsvarande rapportering med avseende på vårt mål om absolut förebyggande av olyckor, skador, person- och miljöskador genom våra processer, produkter och tjänster.

Operativ disciplin

Säkerhet är vårt företags första prioritet. Alla våra ansträngningar höjer säkersnivån och driften på våra anläggningar, tillhandahåller säkra produkter till våra kunder och ser till att vi är och förblir en god granne i samhället runt oss.

Alla medarbetare gör varje uppgift på rätt sätt - varje dag, varje gång.
Interaktiv säkerhetskurs
Vi erbjuder interaktiva säkerhetskurser. Kurserna är online och du kan starta den när och var det passar för dig. Köp våra interaktiva säkerhetskurser och få den kunskap du behöver om säkerhet kring gaser.