Vilka är vi

Nippon Gases, mycket mer än en gasleverantör

Vi är en strategisk partner för industriella och medicinska gaser i Europa

Vi finns i mer än 13 länder och betjänar våra kunder med on-site produktion, flytande gaser från produktions-anläggningar samt cylindergaser från våra strategiskt utplacerade fyllningsstationer.

 Vi äger 4 CO2  bulkfartyg, 14 pipelines och över 600 lastbilar som levererar våra produkter till alla våra kunder runt om i Europa.
150k
kunder
195
anläggningar
2,950
medarbetare
Vi är och förblir ledande inom:
 
Expertis inom de
branscher vi betjänar
 
Lyhördhet till
kundernas krav
 
Säkerhet
 
Kontinuerlig
leverans
 
Vår verksamhet

 

Nippon Gases är det fjärde största industrigasbolaget i Europa med en total marknadsandel på nästan 10%.

 

Detaljerade behovsanalyser för var och en av våra kunder är nyckeln till att erbjuda dem de produkter, tjänster och tekniker som optimerar deras processer mest effektivt.

Vad vi erbjuder
Vi hjälper våra kunder att uppnå säkerhets- och miljöhållbarhets-standarder, öka produktiviteten, minska energiförbrukningen och producera produkter av högre kvalitet.
De viktigaste produkterna som levereras av Nippon Gases i olika former och renheter är syre, kväve, argon, koldioxid, väte, helium, kolmonoxid, gasblandningar, elektroniska gaser, specialgaser och de tjänster och tekniker som är förknippade med användningen av dessa gaser och blandningar.

Affärsmodell

Vi tillhandahåller säkra och tillförlitliga leveranser av industrigaser, vilket återspeglar vår förmåga inom teknisk utveckling, produktion, leverans och försäljningskapacitet.

 

Nippon Gases har en bred portfölj av produkter och tjänster på de marknader vi är aktiva på. 

Vi gör livet bättre genom gasteknologi.