Hysytech ansluter till Nippon Gases’ Group

04/11/2022
Madrid, Spain
Pressmeddelande
En allians för att främja lösningar för minskade koldioxidutsläpp och grön kemi.

Nippon Gases, NSHD:s europeiska dotterbolag, har nyligen undertecknat ett strategiskt avtal om att investera i Hysytech, ett företag som specialiserat sig på design, utveckling och konstruktion av nyckelfärdiga lösningar inom grön kemi och alternativa biobränslen som biometan, bio-LNG och bio-vätgas.
 

Hysytechs know-how och expertis inom kemisk bearbetning, kryo, återvinning och rening av gas tillämpad på biobränsleproduktion och avfall till energi passar perfekt ihop med Nippon Gases ledande ställning inom teknik som förbränning, rening av avloppsvatten, vätgas- och syngas produktion - liksom dess högsta säkerhetsstandarder i alla aspekter av försörjningskedjan för industrigaser och i visionen om en verklig cirkulär ekonomi.

Inom denna allians befäster Hysytech sin position som en toppleverantör av utrustning och teknik på marknaden. För Nippon Gases blir Hysytech en möjliggörande leverantör för dess affärsmodell för koldioxidneutrala projekt. Nippon Gases och Hysytech är övertygade om att denna allians kommer att ge branschen innovativa och skräddarsydda lösningar för att stödja kunderna i deras resa mot koldioxidneutralitet.

Om Hysytech

HYSYTECH S.r.l. är ett ingenjörsföretag som grundades 2003 och är specialiserat på design, utveckling och industriellt genomförande av ny nyckelfärdig processteknik och utrustning. HYSYTECH:s kapacitet börjar med know-how inom kemisk teknik och processteknik och fortsätter med driftsättning, övervakning och underhåll.

Vi är främst verksamma inom området generering, behandling och återvinning av industrigaser, organiska vätskor och energi, i enlighet med de bästa tekniska metoderna, även genom genomförandet av vår teknik för vätgas, biometan och bio-GNL. Vi fångar upp innovationsmöjligheter, utvecklar och omvandlar dem till specifika produkter och tekniker med högt mervärde på den globala marknaden. Sedan 2018 ingår även det nederländska företaget Stirling Cryogenics B.V., en global specialist på kryogenteknik som ursprungligen grundades av teknikjätten Philips, i koncernen.

HYSYTECH har sedan starten varit verksamt inom grön kemi och förnybar energi och har under de senaste åren blivit ledande inom biobränslesektorn och inom tillämpningar för uppgradering av biogas till biometan och för rening och förvätskning av biometan för att producera flytande naturgas (LNG) eller, i små storlekar, komprimerad naturgas (CNG).